4 år med egenprodusert solenergi på avd. Fosen. Les mer i Enøkplan+

Oppdatert 19. september 2019 17.September 2015 ble et «småskala» PV solenergianlegg satt i drift på vår forsøksstasjon på Fosen. Anlegget er på 1,5 kWp og består av 5 stk IBC polysol paneler, koplet opp over GRID-inverter. Det leverer timevis 220V overskuddskraft til nett. Her kan vi løpende følge med bl.a anleggets operative drift, produksjon , ydet effekt , spenning ac/dc og annet. Anlegget er bakkemontert 45o sørvent, og forskyner både eget hus og nabolaget med solkraft . Så langt har vi spart nærmiljøet for i overkant av 2 tonn utslipp av klimagassen CO2. Les mer i Enøkplan+

19.09.2019

 

Trønderlåner oppgraderes til moderne standard

Enøkplan as får stadig henvendelser fra gårdbrukere som ønsker å isolere våningshuset på gården og vil ha råd. Løsningene er ofte et kompromiss mellom bygningsvern, bygningsfysikk, energiøkonomi og tilskuddskriterier. Les mer i Enøkplan+

21.02.2019

 

Få med deg Enova-tilskuddet når du pusser opp! Les mer i Enøkplan+

Oppgradering av bygningskroppen er en del av "Enovatilskuddet». Det betyr at du har du rett til å få tilbake penger for en "helhetlig oppgradering" og du behøver ikke søke før du setter i gang. Les mer om ordningen og hva du må merke deg før du setter igang.:

18.01.2019

 

Bygningsfysikkdag 2018

For fjortende året på rad arrangerer NTNU og SINTEF Byggforsk Norsk bygningsfysikkdag. Konferansen er et viktig treffpunkt for bærekraftig byggeskikk. Les mer i Enøkplan+

27.11.2018

 

Bruk av Isokalk på mur og teglvegger i Trondheim

Det er med stor interesse vi har fulgt påføring av «superisolerende» kalkmørtel på murvegg i Trondheim. Produktet består av kalk og «isogel», og er superisolerende, er reint og miljøvennlig , diffusjonsåpen og svært bestandig. Les mer i Enøkplan+

29.08.2018

 

Stopp luftlekkasjene i gamle trehus

Har du et trekkfult eldre trehus og vurderer rehabilitering og oppmaling? Les mer:

13.08.2018

 

En av Nordens mest energigjerrige boliger ligger i Midt-Norge, nærmere bestemt på Byåsen i Trondheim.

I Breisynvegen på Byåsen i Trondheim har Torbjørn og Inger Ertzaas oppført i særklasse et av byens best varmeisolerte boliger. Huset ble ferdigstillet høsten 2017 og er på totalt 325 m2 BRA inkludert et romslig garasjeanlegg med masse faciliteter. Etter snart et års prøvetid skamroser familien Ertzaas boligen. Les mer i Enøkplan+

28.06.2018

 

Enøkplan as trykktester store næringsbygg i Trondheim.

I pågående overgang til lavutslipp og fornybarsamfunnet, oppgraderer nå flere byggherrer sine energiattest på utleieeiendommer. Bedre energiattest gir som kjent mere attraktivt bygg, høyre salgsverdi og gir eier en bedre miljøprestasjon. I denne prosessen kan måling av virkelig lekkasjetall for bygget være svært utslagsgivende på energikarakteren. Caverion i Trondheim er spesialister på dette feltet og har benyttet Enøkplan as som samarbeidspartner til måling og kontroll. Les mer:

12.03.2018

 

Tette hus krever god ventilasjon

Når hus bygges godt varmeisolert og tett, er det ekstra viktig med frisk luft. Ved rehabilitering oppstår utfordringer. Les mer:

08.02.2018

 

Moderne husholdningsutstyr bruker mindre energi enn folk flest er klar over.

Det er en myte at moderne husholdningsutstyr bruker mye energi. Mye har endret seg. Les mer:

01.02.2018

 

Vi har fått ny kontoradresse:

Vi har flyttet til Kongens gate 60, 7011 Trondheim. (5. etg)

05.10.2017

 

Brannvinduer med svært gode U-verdi tilgjengelig på markedet. Les mer:

02.08.2017

 

Vi leter etter risiko-konstruksjoner i kjellere. Og vi finner flere av dem med varmekamera.

På 1980-tallet ble det begått mange alvorlige byggefeil i forbindelse med kjellere og sokkeletasjer i boliger over hele landet, nemlig Multi-murkonstruksjonen. Denne har kostet noen huseiere dyrt. Les mer i Enøkplan+

11.05.2017

 

Hvor mye koster en tetthetskontroll ?

Dette er et spørsmål vi av og til får. Og svaret er : Det kommer alt an på hva kontrollen innebærer. Les mer:

16.02.2017

 

Stor og omfattende tetthetskontroll på Møre

Å måle tetthet og lekkasjetall i store bygg etter NS EN ISO 9972:2015 krever kunnskap, kompetanse og ressurser.

15.02.2017

 

Rapport «bærekraftig oppgradering av borettslagsblokker» Ny utgave.

Enøkplan as tildelt tilskudd fra Husbanken for å utarbeide plan for "Bærekraftig oppgradering av borettslagsblokker»

28.09.2016

 

Framtida er her. Les ditt strømforbruk "live"

Om «smarte strøm målere» AMS

20.09.2016

 

Flere klagesaker på trekk fra vinduer i nye boliger

Enøkplan har hatt flere klagesaker på «Trekkproblemer» fra vinduer i nye boliger.

29.08.2016

 

1800-talls uisolert tømmerhus med parafinfyring endret til TEK-10 standard på Nedre Charlottenlund I Trondheim

Å kombinere eldre og moderne arkitektur kan være en krevende øvelse.

11.08.2016

 

Skal du støydempe huset må du også tenke varmeisolering og energi

Et vellykket støyisolert hus kan også være et vellykket varmeisolert hus, vel og merke dersom dette er planlagt. Mye er helt lik tenkemåte, men fagene akustikk og energi må koordineres.

29.06.2016

Våre tjenester og priser

Vi er spesialist innen bygningers varmeisolering og tetthet.

Priser og tjenester pr aug 2019

Priser og tjenester 2019 Enøkplan as
PRIVAT Bolig Type Pris eks.mva Pris inkl mva
Tetthetskontroll bolig 50-300 kvm kr 7 000 kr 8 750
Termografi og tetthetsmåling bolig inntil 15 termogram 100-300 kvm kr 14 000 kr 17 500
Energimerking ved SIMIEN ver. 2018 50-300 kvm kr 4 500 kr 5 625
Enovatilskudd Energirådgiver EMS med tiltaksplan for boligeiere . (Utvidet) 50-300 kvm kr 10 000 kr 12 500
Enovatilskudd Energirådgiver EMS med tiltaksplan for boligeiere . (Tiltaksplan er klargjort ) 50-300 kvm kr 5 000 kr 6 250
Energirådgiver EMS ferdigattest og oppdatering i EMS (se fotnote) 50-300 kvm kr 2 550 kr 3 188
Enovatilskudd Energirådgiver EMS med tiltaksplan med byggtermografi (Enovatilskudd kr 7500) 100-300 kvm kr 14 000 kr 17 500
Måling av luftfuktighet (logg) luftveksling ventilasjon 50-300 kvm tilbud
Radonmåling Kontaktformidling og bistand gratis for våre kunder Gratis veiledning for kunder
Fuktmåling og temperaturmåling med datalogger Gratis for kunder
Lån av termografikamera 1 uke Gratis for kunder
Næringsbygg Type Pris eks.mva Pris inkl mva
Tetthetskontroll 1 Blowerdoor-vifte (1 stk måling) Næringsbygg Tilbud
Tetthetskontroll Blowerdoor-vifte flerbrukssystem 3 vifter (1 stk måling) Større næringsnygg Tilbud
Tetthetskontroll byggeperiode med termografi (1 vifte ) Større næringsnygg Tilbud
Energiberegning v SIMIEN ver.6.010 2018 50-50000 kvm Tilbud
Byggtermografi ved trykksatt bygg Tilbud
Måling av luftfuktighet (logg) luftveksling ventilasjon, inneklima Tilbud
Energirådgiver ( RIEn )
Konsultasjon energiplan i borettslag, sameier, leiegårder timebasert / fastpris / egen avtale
Kuldebroberegning timebasert / fastpris / egen avtale
Energikonsept NS 3700 / 3701/ TEK 17 SIMIEN ver 2018 timebasert / fastpris / egen avtale
U-verdi beregning og prosjektering timebasert / fastpris / egen avtale
Uavhengig kontroll timebasert / fastpris / egen avtale
Måling og kontroll i bygg generelt. Fukt, trekk, datalogger. timebasert / fastpris / egen avtale
SIMIEN-beregning-energiberegning timebasert / fastpris / egen avtale
Timepris RIEn ordinært kr 950,00 kr 1 188
Timepris RIEn rammeavtale 1 over 40 timer kr 850,00 kr 1 063
Timepris RIEn rammeavtale 2 over 200 timer kr 750,00 kr 938
Prisene gjelder i Trondheimsområdet. Reise kost og losji tilkommer ved reise.
Relevante standarder NS 3031, NS EN 3700, NS 3701, NS 13829, NS EN ISO9972:2015, NS 13187
* Energirådgiver for boligeiere som skal pusse opp (Enovatilskudd)
Enøkplan as tilbyr energiplan med tiltaksliste til kampanjepris kr 6250,- inkl mva i hele 2019
Prisen forutsetter at huseier stort sett vet hva han skal gjøre med huset og kjenner noe til ordningen.
Ordningen innbefatter befaring med gjennomgang av huset, oppsett av tiltaksliste, energiattest med tiltaksliste og energiberegning.
Etter dette ansees vårt oppdrag som utført. Vi bistår senere med ferdigattest.
Tilleggsydelser
Priskalkyle, kostnadskalkyle
Mengdeoversikt ulike bygningsdeler
Bygningsysisk vurdering
Eget notat med kommentarer, henvisninger og anbefalinger
Råd og veiledning i byggeperiode. Endringer i tiltakslista. Vurderinger
Byggtermografi og tetthetskontroll Se prisliste

 


Vi  utfører :

  • ENØK-rådgiving for huseiere og husbyggere
  • Byggtermografering
  • Tetthetskontroll i alle typer bygg
  • Kontrollmåling av inneklima
  • Bistand og råd ved radonmåling, inneklima, luftteknikk via vårt fagnettverk

 

 


Levert av