Enøkplan beklager redusert service for tiden.

Oppdatert 06. november 2020: Vi avlyser nå befaringer, måling og kontrolloppdrag på byggeplasser. Vi følger løpende Folkehelseinstituttets (FHI) retningslinjer for smittevern og kan i enkelte tilfelle si nei til oppdrag eller foreslå videomøter.

10.03.2020

 

Trykktester bygg over hele landet

Vi har i 15 år utført trykktester over hele landet i alle typer bygg. Vi bistår entreprenører, utbyggere og byggforvaltere med å dokumentere lekkasjetall og tetthet. Vi disponerer Minneapolis multifan Blowerdoorsystem . Vi tar utfordringen med alle forberedelser på byggeplass med organisering, forberedelser og gjennomføring av måling med resultatdokumentasjon. Vi jobber også helg og kveld. Les mer i Enøkplan+

09.01.2020

 

Vi produserer og bruker egen "kortreist" ren fornybarenergi på 5. år på avd. Fosen. Les mer i Enøkplan+

Oppdatert 07. Januar 2020 17. September 2015 ble et «småskala» PV sol-energianlegg satt i drift på vår forsøksstasjon på Fosen. Anlegget er på 1,5 kWp og består av 5 stk IBC polysol paneler, koplet opp over GRID-inverter. Det leverer timevis 220V overskuddskraft til nett, etter vi selv har forskynt oss til lys og husholdning. Her kan vi løpende følge med bl.a anleggets operative drift, produksjon , ydet effekt , spenning ac/dc og annet. Anlegget er bakkemontert 45o sørvent, og forskyner både eget hus og nabolaget med solkraft . Så langt har vi spart nærmiljøet for i overkant av 2 tonn utslipp av klimagassen CO2. Til romoppvarming benyttes biobrensel (vedfyring) og omlag 15% direkte elektrisk fyring som spisslast "importert" fra nettet. Les mer i Enøkplan+

07.01.2020

 

Bygningsfysikkdag 2019

For femtende året på rad arrangerer NTNU og SINTEF Byggforsk Norsk bygningsfysikkdag. Konferansen er et viktig treffpunkt for bærekraftig byggeskikk. Les mer i Enøkplan+

17.12.2019

 

Få med deg Enova-tilskuddet når du pusser opp! Les mer i Enøkplan+

Oppgradering av bygningskroppen er en del av "Enovatilskuddet». Det betyr at du har du rett til å få tilbake penger for en "helhetlig oppgradering" og du behøver ikke søke før du setter i gang. Les mer om ordningen og hva du må merke deg før du setter igang.:

18.01.2019

 

Bruk av Isokalk på mur og teglvegger i Trondheim

Det er med stor interesse vi har fulgt påføring av «superisolerende» kalkmørtel på murvegg i Trondheim. Produktet består av kalk og «isogel», og er superisolerende, er reint og miljøvennlig , diffusjonsåpen og svært bestandig. Les mer i Enøkplan+

29.08.2018

 

En av Nordens mest energigjerrige boliger ligger i Midt-Norge, nærmere bestemt på Byåsen i Trondheim.

I Breisynvegen på Byåsen i Trondheim har Torbjørn og Inger Ertzaas oppført i særklasse et av byens best varmeisolerte boliger. Huset ble ferdigstillet høsten 2017 og er på totalt 325 m2 BRA inkludert et romslig garasjeanlegg med masse faciliteter. Etter snart et års prøvetid skamroser familien Ertzaas boligen. Les mer i Enøkplan+

28.06.2018

 

Enøkplan as trykktester store næringsbygg i Trondheim.

I pågående overgang til lavutslipp og fornybarsamfunnet, oppgraderer nå flere byggherrer sine energiattest på utleieeiendommer. Bedre energiattest gir som kjent mere attraktivt bygg, høyre salgsverdi og gir eier en bedre miljøprestasjon. I denne prosessen kan måling av virkelig lekkasjetall for bygget være svært utslagsgivende på energikarakteren. Caverion i Trondheim er spesialister på dette feltet og har benyttet Enøkplan as som samarbeidspartner til måling og kontroll. Les mer:

12.03.2018

 

Tette hus krever god ventilasjon

Når hus bygges godt varmeisolert og tett, er det ekstra viktig med frisk luft. Ved rehabilitering oppstår utfordringer. Les mer:

08.02.2018

 

Moderne husholdningsutstyr bruker mindre energi enn folk flest er klar over.

Det er en myte at moderne husholdningsutstyr bruker mye energi. Mye har endret seg. Les mer:

01.02.2018

 

Vi har fått ny kontoradresse:

Vi har flyttet til Kongens gate 60, 7011 Trondheim. (5. etg)

05.10.2017

 

Brannvinduer med svært gode U-verdi tilgjengelig på markedet. Les mer:

02.08.2017

 

Vi leter etter risiko-konstruksjoner i kjellere. Og vi finner flere av dem med varmekamera.

På 1980-tallet ble det begått mange alvorlige byggefeil i forbindelse med kjellere og sokkeletasjer i boliger over hele landet, nemlig Multi-murkonstruksjonen. Denne har kostet noen huseiere dyrt. Les mer i Enøkplan+

11.05.2017

 

Stor og omfattende tetthetskontroll på Møre

Å måle tetthet og lekkasjetall i store bygg etter NS EN ISO 9972:2015 krever kunnskap, kompetanse og ressurser.

15.02.2017

 

Rapport «bærekraftig oppgradering av borettslagsblokker» Ny utgave.

Enøkplan as tildelt tilskudd fra Husbanken for å utarbeide plan for "Bærekraftig oppgradering av borettslagsblokker»

28.09.2016

 

Framtida er her. Les ditt strømforbruk "live"

Om «smarte strøm målere» AMS

20.09.2016

 

Flere klagesaker på trekk fra vinduer i nye boliger

Enøkplan har hatt flere klagesaker på «Trekkproblemer» fra vinduer i nye boliger.

29.08.2016

 

1800-talls uisolert tømmerhus med parafinfyring endret til TEK-10 standard på Nedre Charlottenlund I Trondheim

Å kombinere eldre og moderne arkitektur kan være en krevende øvelse.

11.08.2016

 

Skal du støydempe huset må du også tenke varmeisolering og energi

Et vellykket støyisolert hus kan også være et vellykket varmeisolert hus, vel og merke dersom dette er planlagt. Mye er helt lik tenkemåte, men fagene akustikk og energi må koordineres.

29.06.2016

Våre tjenester og priser

Vi er spesialist innen bygningers varmeisolering og tetthet.

Priser og tjenester pr aug 2019

Priser og tjenester 2019 Enøkplan as

PRIVAT Bolig

Type

Pris eks.mva

Pris inkl mva

  Tetthetskontroll bolig

50-300 kvm

kr 7 000

kr 8 750

  Termografi og tetthetsmåling bolig inntil 15 termogram

100-300 kvm

kr 14 000

kr 17 500

  Energimerking ved SIMIEN ver. 2018

50-300 kvm

kr 4 500

kr 5 625

Enovatilskudd

  Energirådgiver EMS med tiltaksplan for boligeiere . (Utvidet)

50-300 kvm

kr 10 000

kr 12 500

  Energirådgiver EMS ferdigattest og oppdatering i EMS 

50-300 kvm

kr 2 550

kr 3 188

Enovatilskudd

  Energirådgiver EMS med tiltaksplan med byggtermografi   (         Enovatilskudd inntil kr 5000,-)

100-300 kvm

kr 17 500

kr 21875

  Måling av luftfuktighet (logg) luftveksling ventilasjon

50-300 kvm

tilbud

  Radonmåling Kontaktformidling og bistand gratis for våre kunder

Gratis veiledning for kunder

  Fuktmåling og temperaturmåling med datalogger

Gratis for kunder

  Lån av termografikamera 1 uke

Gratis for kunder

  Næringsbygg

Type

Pris eks.mva

Pris inkl mva

  Tetthetskontroll 1 Blowerdoor-vifte (1 stk måling)

Næringsbygg

Tilbud

  Tetthetskontroll Blowerdoor-vifte flerbrukssystem 3 vifter 

Større næringsnygg

Tilbud

  Tetthetskontroll byggeperiode med termografi (1 vifte )

Større næringsnygg

Tilbud

  Energiberegning v SIMIEN ver.6.010 2018

50-50000 kvm

Tilbud

  Byggtermografi ved trykksatt bygg

Tilbud

  Måling av luftfuktighet (logg) luftveksling ventilasjon, inneklima

Tilbud

  Energirådgiver ( RIEn )

  Konsultasjon energiplan i borettslag, sameier, leiegårder

timebasert / fastpris / egen avtale

  Kuldebroberegning

timebasert / fastpris / egen avtale

  Energikonsept NS 3700 / 3701/ TEK 17 SIMIEN ver 2018

timebasert / fastpris / egen avtale

  U-verdi beregning og prosjektering

timebasert / fastpris / egen avtale

  Uavhengig kontroll

timebasert / fastpris / egen avtale

  Måling og kontroll i bygg generelt. Fukt, trekk, datalogger.

timebasert / fastpris / egen avtale

  SIMIEN-beregning-energiberegning

timebasert / fastpris / egen avtale

  Timepris RIEn ordinært

kr 950,00

kr 1 188

  Timepris RIEn rammeavtale 1 over 40 timer

kr 850,00

kr 1 063

  Timepris RIEn rammeavtale 2 over 200 timer

kr 750,00

kr 938

  Prisene gjelder i Trondheimsområdet. Reise kost og losji    tilkommer ved reise.

   Relevante standarder NS 3031, NS EN 3700, NS 3701, NS   13829, NS EN ISO9972:2015, NS 13187

*

Energirådgiver for boligeiere som skal pusse opp (Enovatilskudd)

Enøkplan as tilbyr energiplan med tiltaksliste til kampanjepris kr 6250,- inkl mva i hele 2019

Prisen forutsetter at huseier stort sett vet hva han skal gjøre med huset og kjenner noe til ordningen.

Ordningen innbefatter befaring med gjennomgang av huset, oppsett av tiltaksliste, energiattest med tiltaksliste og energiberegning.

Etter dette ansees vårt oppdrag som utført. Vi bistår senere med ferdigattest.

Tilleggsydelser
Priskalkyle, kostnadskalkyle
Mengdeoversikt ulike bygningsdeler
Bygningsysisk vurdering
Eget notat med kommentarer, henvisninger og anbefalinger
Råd og veiledning i byggeperiode. Endringer i tiltakslista. Vurderinger
Byggtermografi og tetthetskontroll Se prisliste

 


Vi  utfører :

  • ENØK-rådgiving for huseiere og husbyggere
  • Byggtermografering
  • Tetthetskontroll i alle typer bygg
  • Kontrollmåling av inneklima
  • Bistand og råd ved radonmåling, inneklima, luftteknikk via vårt fagnettverk

 

 


Levert av  
mangadexmangadex