Omega Watch replica

Dette er detaljene i EUs bygningsenergidirektiv

Det reviderte bygningsenergidirektivet som nylig ble vedtatt i EU (12. april 2024) innebærer en betydelig reduksjon av primærenergibruk i boliger frem mot 2030. Les mer i Enøkplan+

29.04.2024

 

Fukt i kjeller`n - eller fuktig kjeller ?

Følg med når vi gjennomfører tilstandskontroll og avfukter en kjeller etter oversvømmelse. Les mer i Enøkplan+

07.10.2023

 

Enovatilskudd - viktig melding

Til våre kunder som vil søke enovatilskudd "helhetlig oppgradering av bygningskroppen" Ta kontakt med oss innen 19 oktober 2023.

21.09.2023

 

Plusshus - FutureBuildt

Vi har vært i Oslo på «Plusshuskurs» i regi av SIMENERGI as

21.04.2023

 

Ja, vi utfører energimerking og energivurdering av bygg

Økende interesse for energismart oppgradering

07.03.2023

 

Ja, vi kan måle vinduers U-verdi

Ved bruk av termografikamera kan vi gjøre en vurdering av vinduets varmetap og U-verdi. Les mer i Enøkplan+

11.12.2022

 

Endelig "signalbygg" bolig i Trondheim

Boligen som har det aller meste og er forut for sin tid. Les mer i Enøkplan+

12.05.2022

 

Oppgradert til "Lavenergibolig"

Oppgradert til "Lavenergi-nivå" på Fosen Les mer i Enøkplan+

22.02.2022

 

Godkjenning til besvær

Tross uvanlig stor pågang, er det fortiden "vindstille" i forhold til vår ENØK-rådgiving ..

13.12.2021

 

Kaldt i huset ? Vi «ser» hvorfor.

Bruk av varmekamera er en velkjent måte å «se» hvor varmetapet skjer i bygningskroppen. Se ksempelbilder og bla igjennom full rapport i enøkplan+

02.12.2021

 

Bygningsfysikk.no Mye godt lesestoff

Les mer i Enøkplan +

25.11.2021

 

Fritidsbolig og TEK17

Verdt å vite om hytter og fritidsboliger og TEK17

03.06.2021

 

Bruk av Isokalk på mur og teglvegger i Trondheim

Det er med stor interesse vi har fulgt påføring av «superisolerende» kalkmørtel på murvegg i Trondheim. Produktet består av kalk og «isogel», og er superisolerende, er reint og miljøvennlig , diffusjonsåpen og svært bestandig. Oppdatert mars 2023 Les mer i Enøkplan+

29.08.2018

 

Enøkplan as trykktester store næringsbygg i Trondheim.

I pågående overgang til lavutslipp og fornybarsamfunnet, oppgraderer nå flere byggherrer sine energiattest på utleieeiendommer. Bedre energiattest gir som kjent mere attraktivt bygg, høyre salgsverdi og gir eier en bedre miljøprestasjon. I denne prosessen kan måling av virkelig lekkasjetall for bygget være svært utslagsgivende på energikarakteren. Caverion i Trondheim er spesialister på dette feltet og har benyttet Enøkplan as som samarbeidspartner til måling og kontroll. Les mer:

12.03.2018

 

Tette hus krever god ventilasjon

Når hus bygges godt varmeisolert og tett, er det ekstra viktig med frisk luft. Ved rehabilitering oppstår utfordringer. Les mer:

08.02.2018

 

Brannvinduer med svært gode U-verdi tilgjengelig på markedet. Les mer:

02.08.2017

 

Vi leter etter risiko-konstruksjoner i kjellere. Og vi finner flere av dem med varmekamera.

På 1980-tallet ble det begått mange alvorlige byggefeil i forbindelse med kjellere og sokkeletasjer i boliger over hele landet, nemlig Multi-murkonstruksjonen. Denne har kostet noen huseiere dyrt. Les mer i Enøkplan+

11.05.2017

 

Stor og omfattende tetthetskontroll på Møre

Å måle tetthet og lekkasjetall i store bygg etter NS EN ISO 9972:2015 krever kunnskap, kompetanse og ressurser.

15.02.2017

 

Rapport «bærekraftig oppgradering av borettslagsblokker» Ny utgave.

Enøkplan as tildelt tilskudd fra Husbanken for å utarbeide plan for "Bærekraftig oppgradering av borettslagsblokker»

28.09.2016

 

Flere klagesaker på trekk fra vinduer i nye boliger

Enøkplan har hatt flere klagesaker på «Trekkproblemer» fra vinduer i nye boliger.

29.08.2016

 

Skal du støydempe huset må du også tenke varmeisolering og energi

Et vellykket støyisolert hus kan også være et vellykket varmeisolert hus, vel og merke dersom dette er planlagt. Mye er helt lik tenkemåte, men fagene akustikk og energi må koordineres.

29.06.2016

Vi har gjennom en årrekke gjennomført enøk-befaringer av boliger og entret kjellere hvor fukt og dårlig luft slår imot deg. Beklagligvis har vi ikke mulighet til å bistå huseier med årsak og løsning.

 

 

I et nylig tilfelle, bestemte vi oss imidlertid til å gjennomføre en tilstandskontroll med påfølgende forbedringstiltak. 

Aktuell bolig er oppført på 50-tallet med grunnflate på ca 80 kvm og full kjeller med betongvegger mot terreng. Det er støpt såle på løsmasser i morenesand/grus, kjellervegger i tresonitt, mur og betongbyggestein. Kjellervegger ble for ca 10 år siden utvendig fuktsikret og fornyet drens etablert.

Kjelleren har vært reknet som «tørr» og problemfri inntil 2019 da det var lokale tilfeller av "ekstrem"  nedbør med omlag 100mm /døgn i tillegg til kraftig snøsmelting. Vann trengte inn i kjelleren, men vannet forsvant raskt. 

 

Vi starter derfor i august 2023 en ukes måleprogram med datalogging av relativ luftfukt (%Rh) og tremperatur i kjelleren. Denne viste verdier på 93-95 %Rh ved 14 grC.
Altså forhøyede verdier i forhold til det vi ønsker, nemlig 50-70 % RhSe kurve fig 1


 (Fig.1) Datalogger i kjellern viser høye verdier med 94-95% relativ fukt.

Etter disse resultatene rigger vi opp mekanisk luftavfuter som jobber "på høygir" i 2-3 uker. (Fig.2)

 
Fig.2 Mekanisk avfukter jobber og resultatene lar ikke vente på seg. Etter snaue 3 uker er luftfuktighet redusert til 57 %Rh. Og dette merkes godt i kjellern. 

Fig 3. Bildet viser avfukter og 90 liter vann som må bæres ut av kjellern. 

Vi vil nå etablere ventilasjon og luftveksling i kjellern. Dette løser vi ved å montere en regulerbar boksventilator Ø125mm og kapasitet 250 m3/t  og 3 stk vegglyrer (KL-ventiler) på kjellervegg.
Systemet kan styres ved fuktstyring eller ur slik at den luftveksler et par ganger i døgnet eller ved behov. Poenget med styring av luftveksling er å unngå unødvendig nedkjøling av kjeller med påfølgende frostfare og ikke minst unødvendig varmetap mot oppvarmet BRA over.

Etter dette vil vi følge opp med etterkontroll og håper vi med dette kan "friskmelde" i kjellern.

Skulle det mot formodning oppstå nye situasjoner med 100mm/døgnet regn i tillegg til snøsmelting, må vi vurdere å "sykmelde", ikke kjellern,  men uteklima.

 Levert av  
mangadexmangadex