Omega Watch replica

Dette er detaljene i EUs bygningsenergidirektiv

Det reviderte bygningsenergidirektivet som nylig ble vedtatt i EU (12. april 2024) innebærer en betydelig reduksjon av primærenergibruk i boliger frem mot 2030. Les mer i Enøkplan+

29.04.2024

 

Fukt i kjeller`n - eller fuktig kjeller ?

Følg med når vi gjennomfører tilstandskontroll og avfukter en kjeller etter oversvømmelse. Les mer i Enøkplan+

07.10.2023

 

Enovatilskudd - viktig melding

Til våre kunder som vil søke enovatilskudd "helhetlig oppgradering av bygningskroppen" Ta kontakt med oss innen 19 oktober 2023.

21.09.2023

 

Plusshus - FutureBuildt

Vi har vært i Oslo på «Plusshuskurs» i regi av SIMENERGI as

21.04.2023

 

Ja, vi utfører energimerking og energivurdering av bygg

Økende interesse for energismart oppgradering

07.03.2023

 

Ja, vi kan måle vinduers U-verdi

Ved bruk av termografikamera kan vi gjøre en vurdering av vinduets varmetap og U-verdi. Les mer i Enøkplan+

11.12.2022

 

Endelig "signalbygg" bolig i Trondheim

Boligen som har det aller meste og er forut for sin tid. Les mer i Enøkplan+

12.05.2022

 

Oppgradert til "Lavenergibolig"

Oppgradert til "Lavenergi-nivå" på Fosen Les mer i Enøkplan+

22.02.2022

 

Godkjenning til besvær

Tross uvanlig stor pågang, er det fortiden "vindstille" i forhold til vår ENØK-rådgiving ..

13.12.2021

 

Kaldt i huset ? Vi «ser» hvorfor.

Bruk av varmekamera er en velkjent måte å «se» hvor varmetapet skjer i bygningskroppen. Se ksempelbilder og bla igjennom full rapport i enøkplan+

02.12.2021

 

Bygningsfysikk.no Mye godt lesestoff

Les mer i Enøkplan +

25.11.2021

 

Fritidsbolig og TEK17

Verdt å vite om hytter og fritidsboliger og TEK17

03.06.2021

 

Bruk av Isokalk på mur og teglvegger i Trondheim

Det er med stor interesse vi har fulgt påføring av «superisolerende» kalkmørtel på murvegg i Trondheim. Produktet består av kalk og «isogel», og er superisolerende, er reint og miljøvennlig , diffusjonsåpen og svært bestandig. Oppdatert mars 2023 Les mer i Enøkplan+

29.08.2018

 

Enøkplan as trykktester store næringsbygg i Trondheim.

I pågående overgang til lavutslipp og fornybarsamfunnet, oppgraderer nå flere byggherrer sine energiattest på utleieeiendommer. Bedre energiattest gir som kjent mere attraktivt bygg, høyre salgsverdi og gir eier en bedre miljøprestasjon. I denne prosessen kan måling av virkelig lekkasjetall for bygget være svært utslagsgivende på energikarakteren. Caverion i Trondheim er spesialister på dette feltet og har benyttet Enøkplan as som samarbeidspartner til måling og kontroll. Les mer:

12.03.2018

 

Tette hus krever god ventilasjon

Når hus bygges godt varmeisolert og tett, er det ekstra viktig med frisk luft. Ved rehabilitering oppstår utfordringer. Les mer:

08.02.2018

 

Brannvinduer med svært gode U-verdi tilgjengelig på markedet. Les mer:

02.08.2017

 

Vi leter etter risiko-konstruksjoner i kjellere. Og vi finner flere av dem med varmekamera.

På 1980-tallet ble det begått mange alvorlige byggefeil i forbindelse med kjellere og sokkeletasjer i boliger over hele landet, nemlig Multi-murkonstruksjonen. Denne har kostet noen huseiere dyrt. Les mer i Enøkplan+

11.05.2017

 

Stor og omfattende tetthetskontroll på Møre

Å måle tetthet og lekkasjetall i store bygg etter NS EN ISO 9972:2015 krever kunnskap, kompetanse og ressurser.

15.02.2017

 

Rapport «bærekraftig oppgradering av borettslagsblokker» Ny utgave.

Enøkplan as tildelt tilskudd fra Husbanken for å utarbeide plan for "Bærekraftig oppgradering av borettslagsblokker»

28.09.2016

 

Flere klagesaker på trekk fra vinduer i nye boliger

Enøkplan har hatt flere klagesaker på «Trekkproblemer» fra vinduer i nye boliger.

29.08.2016

 

Skal du støydempe huset må du også tenke varmeisolering og energi

Et vellykket støyisolert hus kan også være et vellykket varmeisolert hus, vel og merke dersom dette er planlagt. Mye er helt lik tenkemåte, men fagene akustikk og energi må koordineres.

29.06.2016

Første prøve med superisolerende
kalkmørtel i Trondheim. Dette virker overbevisende. 

Produktet har spennende egenskaper, kan benyttes utvendig og innvendig , er ikke miljøskadelig, har  støydempende og brannhemmende egenskaper. 

Foto over: Forberedelser i gang. (Foto Enøkplan+)

Gode egenskaper

Ferdig Isokalk på veggen har "superisolerende" egenskaper, er diffusjonsåpen (pustende) er støyisolernde og ikke minst:  uorganisk, «dødt» materiale og et produkt som tåler mye. På demoen ble det påført et om lag 40 mm tykt lag som ble avrettet og glattet ut på innvendig kjellervegg. Operasjonen var gjort på 2-3 timer.  

Grunnarbeid

Utgangspunktet var en u-isolert kjellervegg (H 2,10m) bestående av "plankarmert" betong som senere er påført betongblokk innvendig slik at konstuksjonen totalt er 35-40 cm.

Foto over: Kjellerveggen før behandling (Foto privat)

Først fjernes all maling og puss. Så påføres grunningsmørtel med kost, 2-3 mm. og man fester hjørneforsterkere på alle hjørnet med spesialmørtel, en kladd for ca hver 60 cm, rettes opp med vater.  Denne hjørneforsterkeren skal ligge helt ytterst i det isolerende laget og fungerer også som lire når materialet glattes til riktig tykkelse. (bilde under)

Foto over: Kjellervegg inne ferdig forberedt til påføring. Legg merke til at det rundt vindu er påført en hjørneforsterket masse som del av grunnarbeid. Denne brukes også som "lire" når ønsket nivå av isokalken påføres (Foto Enøkplan+)

Påføring

Så sprøyter man på det isolerende Isokalk-laget med pumpe i en operasjon. En som mater pumpa, en som sprøyter på, og en som glatter fortløpende. 


Tørketid

Kalkmørtel tørker over 5 grader i lufta, beskyttet mot regn, med lett fukting den første uka. Tørketid her på et så tykt lag som 7 cm vil være 30 dager. 3 mm pr døgn under riktige forhold. 

Overflatebehandling

Dernest kommer tannsparkel, glassfibernetting med hjørneforsterkere, litt tørketid, og så et tynt lag slutpuss og maling. Disse to siste lagene er det eneste som trenger vedlikehold i de neste 100 år, med mindre det skjer ekstreme ting.

Besøk vår facebook-side og se video av demoen

 

Oppdatering mars 2023

Vi har i mars 2023 vært tilbake og gjort enkle målinger av murveggens utvendige og innvendige relative overflatetemperatur samt romtemperatur og utifra dette gjort en vurdering av veggens nye U-verdi etter påføring av isokalk. Dette gjelder den eksponerte veggen over terreng.

 

‘Forutsetninger:

  • Vegg i utgangspunktet ca 40 cm tykk uisolert murkonstruksjon og antatt U=2,5-3,6 W/m2K.  (Tabellverdier Byggforskserien).
  • Overflatetemperatur utvendig -7,1
  • Overflatetemperatur innvendig 15,5
  • Romtemperatur: 22
  • Omtrentlig overgangsmotstand :0,13


Tabell/figur over: Beregning med en vurdert ny U-verdi etter påføring av Isokalk viser betydelig forbedring av veggens varmetap fra opprinnelig vurdert U=3,6W/m2K til vurdert U= 1,29 W/m2K