Omega Watch replica

God Sommer !

GOD SOMMER TIL ALLE !

21.06.2024

 

Dette er detaljene i EUs bygningsenergidirektiv

Det reviderte bygningsenergidirektivet som nylig ble vedtatt i EU (12. april 2024) innebærer en betydelig reduksjon av primærenergibruk i boliger frem mot 2030. Les mer i Enøkplan+

29.04.2024

 

Fukt i kjeller`n - eller fuktig kjeller ?

Følg med når vi gjennomfører tilstandskontroll og avfukter en kjeller etter oversvømmelse. Les mer i Enøkplan+

07.10.2023

 

Enovatilskudd - viktig melding

Til våre kunder som vil søke enovatilskudd "helhetlig oppgradering av bygningskroppen" Ta kontakt med oss innen 19 oktober 2023.

21.09.2023

 

Plusshus - FutureBuildt

Vi har vært i Oslo på «Plusshuskurs» i regi av SIMENERGI as

21.04.2023

 

Ja, vi utfører energimerking og energivurdering av bygg

Økende interesse for energismart oppgradering

07.03.2023

 

Ja, vi kan måle vinduers U-verdi

Ved bruk av termografikamera kan vi gjøre en vurdering av vinduets varmetap og U-verdi. Les mer i Enøkplan+

11.12.2022

 

Endelig "signalbygg" bolig i Trondheim

Boligen som har det aller meste og er forut for sin tid. Les mer i Enøkplan+

12.05.2022

 

Oppgradert til "Lavenergibolig"

Oppgradert til "Lavenergi-nivå" på Fosen Les mer i Enøkplan+

22.02.2022

 

Godkjenning til besvær

Tross uvanlig stor pågang, er det fortiden "vindstille" i forhold til vår ENØK-rådgiving ..

13.12.2021

 

Kaldt i huset ? Vi «ser» hvorfor.

Bruk av varmekamera er en velkjent måte å «se» hvor varmetapet skjer i bygningskroppen. Se ksempelbilder og bla igjennom full rapport i enøkplan+

02.12.2021

 

Bygningsfysikk.no Mye godt lesestoff

Les mer i Enøkplan +

25.11.2021

 

Fritidsbolig og TEK17

Verdt å vite om hytter og fritidsboliger og TEK17

03.06.2021

 

Bruk av Isokalk på mur og teglvegger i Trondheim

Det er med stor interesse vi har fulgt påføring av «superisolerende» kalkmørtel på murvegg i Trondheim. Produktet består av kalk og «isogel», og er superisolerende, er reint og miljøvennlig , diffusjonsåpen og svært bestandig. Oppdatert mars 2023 Les mer i Enøkplan+

29.08.2018

 

Enøkplan as trykktester store næringsbygg i Trondheim.

I pågående overgang til lavutslipp og fornybarsamfunnet, oppgraderer nå flere byggherrer sine energiattest på utleieeiendommer. Bedre energiattest gir som kjent mere attraktivt bygg, høyre salgsverdi og gir eier en bedre miljøprestasjon. I denne prosessen kan måling av virkelig lekkasjetall for bygget være svært utslagsgivende på energikarakteren. Caverion i Trondheim er spesialister på dette feltet og har benyttet Enøkplan as som samarbeidspartner til måling og kontroll. Les mer:

12.03.2018

 

Tette hus krever god ventilasjon

Når hus bygges godt varmeisolert og tett, er det ekstra viktig med frisk luft. Ved rehabilitering oppstår utfordringer. Les mer:

08.02.2018

 

Brannvinduer med svært gode U-verdi tilgjengelig på markedet. Les mer:

02.08.2017

 

Vi leter etter risiko-konstruksjoner i kjellere. Og vi finner flere av dem med varmekamera.

På 1980-tallet ble det begått mange alvorlige byggefeil i forbindelse med kjellere og sokkeletasjer i boliger over hele landet, nemlig Multi-murkonstruksjonen. Denne har kostet noen huseiere dyrt. Les mer i Enøkplan+

11.05.2017

 

Stor og omfattende tetthetskontroll på Møre

Å måle tetthet og lekkasjetall i store bygg etter NS EN ISO 9972:2015 krever kunnskap, kompetanse og ressurser.

15.02.2017

 

Rapport «bærekraftig oppgradering av borettslagsblokker» Ny utgave.

Enøkplan as tildelt tilskudd fra Husbanken for å utarbeide plan for "Bærekraftig oppgradering av borettslagsblokker»

28.09.2016

 

Flere klagesaker på trekk fra vinduer i nye boliger

Enøkplan har hatt flere klagesaker på «Trekkproblemer» fra vinduer i nye boliger.

29.08.2016

 

Skal du støydempe huset må du også tenke varmeisolering og energi

Et vellykket støyisolert hus kan også være et vellykket varmeisolert hus, vel og merke dersom dette er planlagt. Mye er helt lik tenkemåte, men fagene akustikk og energi må koordineres.

29.06.2016

Om oss

Enøkplan as er et leverandøruavhengig ingeniørfirma innen Energiøkonomisering i bygg. Vi utfører kvalifisert energirådgiving og påtar oss måle og  kontrolloppdrag innen bygg og anlegg over hele landet.Kvalifikasjoner

Daglig leder Arne Strøm er utdannet ingeniør innen maskin VVS fra Trondheim Ingeniørhøgskole (HIST) og har tileggsutdanning innen Miljøteknologi 1 og 2  med fordyping i inneklima og ENØK fra teknisk fagskole, foruten, ENØK i bygg, Miljøkunnskap og Miljøledelse fra NTH/NTNU. Han er sertifisert L1 byggtermografør med 15 års spesialfagpraksis med hovedvekt på bygningers varmeisolering og tetthet. Han har hatt ansvar for å dokumentere tetthetsnivået i flere forbildeprosjekter bl.a Størøya Grendesenter i Bærum, et av Norges første passivhus i 2008. Han har jobbet i Rambøll Norge as på seksjon bygningsfysikk som Senior rådgiver, oppdragsleder og prosjektmedarbeider.


Rutiner og prosedyrer i prosjektgjennomføring
Enøkplan as har et velfungerende internkontrollsysstem med sjekklister og prosedyrer som er designet og tilpasset en liten bedrift.  Vi er imidlertid ikke tilhenger av kontrollrutiner som skaper byråkratiske og inneffektiv tilstander i vår hverdag .


Etikk

Enøkplan as har utviklet et sett av etiske retningslinjer som vi ønsker å etterleve.

Enøkplan as tar avstand fra «sosial dumping», og har nulltoleranse overfor korrupsjon og «svart arbeid».

Vårt styringssystem sikrer at selskapets aktiviteter er i tråd med våre retningslinjer og prosedyrer.


Miljøansvar

Enøkplan as tar miljøansvar i praksis:

Som en aktør og samarbeidspartner for en bærekraftig framtid , har Enøkplan til en hver tid høyt fokus på miljøansvar ovenfor alle oppdragsgivere, samarbeidspartnere og for samfunnet, både ut ifra økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn. Gjennom aktiv ledelse og utvikling, minimaliserer vi kontinuerlig vår miljøpåvirkning både direkte og indirekte. Dette gjøres utifra vår stadfestede handlingsplan og vår virksomhets rådende forhold.

Enøkplan skal sikre å opprettholde vår kompetanse innen vårt fagfelt , enten internt i bedriften eller via vårt nære fagnettverk.

Vi reviderer jevnlig vårt miljøprogram, i henhold til endringer i våre miljømål og i lovverket gjennom vårt internkontrollsystem. Vår ambisjon er å ligge i forkant med vår miljøsatsing og tar ansvar for kommende generasjoner.


Miljømål

Enøkplan as har utarbeidet klare miljømål. Disse målene revideres og justeres jevnlig gjennom vårt interne kontrollsystem.

Enøkplan`s miljømål er:


  • Gjennomføre transport med 0-utslipp, i den grad dette lar seg gjøre under våre rådende forhold. Eller gjennomføre transport med lavest mulig utslipp av klimagass.

  • Effektiv og varsom bruk av ressurser (energi, vann, materialer).

  • Fokus på energieffektive og miljøvennlige bygninger.

  • Redusere transport av materialer; prioritere lokale råvarer.

  • Redusere total mengde av avfall ved effektiv planlegging og effektiv bruk.

  • Kontinuerlig reduksjon av bruk og utfasing av miljø- og helseskadelige stoffer.

  • Minimalisere papirbruk eller etterstrebe papirløs kommunikasjon og dokumentasjon.Bevissthet og kompetanse

Enøkplan as har kunnskap og kompetanse innen fagene Energiøkonomisering i bygg, Bygningsfysikk og innklima.Levert av  
mangadexmangadex