Omega Watch replica

Dette er detaljene i EUs bygningsenergidirektiv

Det reviderte bygningsenergidirektivet som nylig ble vedtatt i EU (12. april 2024) innebærer en betydelig reduksjon av primærenergibruk i boliger frem mot 2030. Les mer i Enøkplan+

29.04.2024

 

Fukt i kjeller`n - eller fuktig kjeller ?

Følg med når vi gjennomfører tilstandskontroll og avfukter en kjeller etter oversvømmelse. Les mer i Enøkplan+

07.10.2023

 

Enovatilskudd - viktig melding

Til våre kunder som vil søke enovatilskudd "helhetlig oppgradering av bygningskroppen" Ta kontakt med oss innen 19 oktober 2023.

21.09.2023

 

Plusshus - FutureBuildt

Vi har vært i Oslo på «Plusshuskurs» i regi av SIMENERGI as

21.04.2023

 

Ja, vi utfører energimerking og energivurdering av bygg

Økende interesse for energismart oppgradering

07.03.2023

 

Ja, vi kan måle vinduers U-verdi

Ved bruk av termografikamera kan vi gjøre en vurdering av vinduets varmetap og U-verdi. Les mer i Enøkplan+

11.12.2022

 

Endelig "signalbygg" bolig i Trondheim

Boligen som har det aller meste og er forut for sin tid. Les mer i Enøkplan+

12.05.2022

 

Oppgradert til "Lavenergibolig"

Oppgradert til "Lavenergi-nivå" på Fosen Les mer i Enøkplan+

22.02.2022

 

Godkjenning til besvær

Tross uvanlig stor pågang, er det fortiden "vindstille" i forhold til vår ENØK-rådgiving ..

13.12.2021

 

Kaldt i huset ? Vi «ser» hvorfor.

Bruk av varmekamera er en velkjent måte å «se» hvor varmetapet skjer i bygningskroppen. Se ksempelbilder og bla igjennom full rapport i enøkplan+

02.12.2021

 

Bygningsfysikk.no Mye godt lesestoff

Les mer i Enøkplan +

25.11.2021

 

Fritidsbolig og TEK17

Verdt å vite om hytter og fritidsboliger og TEK17

03.06.2021

 

Bruk av Isokalk på mur og teglvegger i Trondheim

Det er med stor interesse vi har fulgt påføring av «superisolerende» kalkmørtel på murvegg i Trondheim. Produktet består av kalk og «isogel», og er superisolerende, er reint og miljøvennlig , diffusjonsåpen og svært bestandig. Oppdatert mars 2023 Les mer i Enøkplan+

29.08.2018

 

Enøkplan as trykktester store næringsbygg i Trondheim.

I pågående overgang til lavutslipp og fornybarsamfunnet, oppgraderer nå flere byggherrer sine energiattest på utleieeiendommer. Bedre energiattest gir som kjent mere attraktivt bygg, høyre salgsverdi og gir eier en bedre miljøprestasjon. I denne prosessen kan måling av virkelig lekkasjetall for bygget være svært utslagsgivende på energikarakteren. Caverion i Trondheim er spesialister på dette feltet og har benyttet Enøkplan as som samarbeidspartner til måling og kontroll. Les mer:

12.03.2018

 

Tette hus krever god ventilasjon

Når hus bygges godt varmeisolert og tett, er det ekstra viktig med frisk luft. Ved rehabilitering oppstår utfordringer. Les mer:

08.02.2018

 

Brannvinduer med svært gode U-verdi tilgjengelig på markedet. Les mer:

02.08.2017

 

Vi leter etter risiko-konstruksjoner i kjellere. Og vi finner flere av dem med varmekamera.

På 1980-tallet ble det begått mange alvorlige byggefeil i forbindelse med kjellere og sokkeletasjer i boliger over hele landet, nemlig Multi-murkonstruksjonen. Denne har kostet noen huseiere dyrt. Les mer i Enøkplan+

11.05.2017

 

Stor og omfattende tetthetskontroll på Møre

Å måle tetthet og lekkasjetall i store bygg etter NS EN ISO 9972:2015 krever kunnskap, kompetanse og ressurser.

15.02.2017

 

Rapport «bærekraftig oppgradering av borettslagsblokker» Ny utgave.

Enøkplan as tildelt tilskudd fra Husbanken for å utarbeide plan for "Bærekraftig oppgradering av borettslagsblokker»

28.09.2016

 

Flere klagesaker på trekk fra vinduer i nye boliger

Enøkplan har hatt flere klagesaker på «Trekkproblemer» fra vinduer i nye boliger.

29.08.2016

 

Skal du støydempe huset må du også tenke varmeisolering og energi

Et vellykket støyisolert hus kan også være et vellykket varmeisolert hus, vel og merke dersom dette er planlagt. Mye er helt lik tenkemåte, men fagene akustikk og energi må koordineres.

29.06.2016

 

Ytre Haltveg  64, Stadsbygd varmeisoleres og oppgraderes til tidsmessig nivå (Oransj B)

Boligen er oppført i 4» bindingsverk i 1955 med tilbygg 1986. Huset. har vært preget av dårlig komfort, høyt varmetap, utilsiktet trekk og med målt lekkasjetall n50=8. Med "fritt leide" rett ut mot åpne Trondheimsfjorden er huset svært værutsatt.

Lavenergibolig kl 1

For å oppnå en "Lavenergibolig klasse 1, utføres beregninger og målinger etter alle "ingeniørkunstens regler" som verifiserer oppfyllelse av:

-Termisk komfort
-Varmetapstall
-Årlig netto energibudsjett etter NS 3031
-Årlig levert energi
-Beregning av normalisert kuldebroverdi NKV
-Bekreftelse av inputverdier
-Trykktestrapport NS 13829
Termografirapport NS 13187

Kravene til Lavenergibolig innfrir og overgår på enkelte punkter krav i byggeregler TEK17.og skal ifølge NS 3700 måles og dokumenteres.

Yttervegger.
Man antok først at veggene var uisolerte. Det skulle vise seg to vegger var isolert med steinull mens de øvrige var uisolerte. Dette ble nå utbedret og rettet opp. I tillegg ble bjelkelag i etasjeskiller ilagt noe isolasjon for å redusere infiltrasjonsvarmetapet til huset.


Fig.2 (Foto Enøkplan as)


Hovedbygg tileggsisoleres  til 220mm mineralull (50+100+50+20) og 19mm Hunton vindtettplater med fals . Ny U-verdi =016 W/m2K.
Tilbygg får totalt 200mm kl 34 mineralull og 19mm Hunton vindtettplater. Ny U-verdi=0,17 W/m2K


Fig.3 Prinsipptegning av yttervegg


Ferdig yttervegg 330 mm . Dette burde holde. Eller? (Foto Enøkplan as)

Fig. Ferdigisolert og tett hus april 2022

Vinduer og skyve-hevedør
Vinduer og heve-skyvedør med 3-lags glass og U=0,7-1,0 W/m2K (Gjennomsnitt U=0,9) er tidligere montert i huset. Ferdig hus får i dette tilfellet noe "inntrukket" plassering i ytterveggen.
Dette er nok ikke "ideell" plasseing, som ifølge boka skal være i flukt med vindsperra, altså ute ved kledning. I vårt tilfelle her er kuldebrobidraget  kompensert med 19mm Hunton trefiberplater og vil i praksis være neglisjerbart.

Kuldebrobryter

Kuldebroer og spesielt overgang kjellervegg mot bunnsvill påmonteres kuldebrobryter 50-100mm
+19 mm Hunton trefiberplater sikrer "sømløs" og kontinuerlig kuldebrobryter mot stenderverk i veggen.

Fig.4 (Foto Enøkplan as)

Lekkasjetall blir utfordringen. Termografi avslører "syndebukkene"

Målt lekkasjetall før rehabilitering ble målt til n50=8,0. Etter isolering og vindtetting av hele boligen, sank lekkasjetallet til n50=4,5. Termografiundersøkelse har så lokalisert og gitt oss full oversikt over de gjenstående luftlekkasjer i huset. For å få lekkasjetallet ytterligere ned til n50=1,0  og lavere, må "energityvene " registreres og utbedres. 

Under følger oversikt over hvor disse luftlekkasjene befinner seg. Alle termogrammer tatt med 50Pa stabilt differansetrykk.

Lekkasjer fra utette vindusventiler

Fig.5 (IR-image Enøkplan as)


Lekkasjer rundt pipegjennomføring til  loft


Fig.6 (IR-image Enøkplan as)


Lekkasjer fra utett loftsluke


Fig.7 (IR-image Enøkplan as)

Luftlekkasjer fra loft 

Fig.8 (IR-image Enøkplan as)


Luftlekkasjer fra loft  og fra knevegg mot loftsrom