Omega Watch replica

Energikartlegging av eldre bygård i Trondheim.
Slik kan bygården spare 101 000 kWh/år og miljøet for 41 tonn CO2 pr år. Og da er ikke isolering av fasader tatt med !

 Ladeveien 8 er kjent som en populær, veldrevet og erverdig bygård i Trondheim. 

Styret har nylig  "tatt grep" og gjennomført total energikartlegging av gården, med tanke på redusert energibruk, reduserte Co2-utslipp, bedre inneklima og komfort og ikke minst en betryggende vurdering av gårdens bygningsmessige tilstand. Alt er sammenfattet i en rapport.

Sammendrag av aktuelle tiltak:

Tabell 1 Viser årlig sparepotensialet både for energi og miljø ved relativt enkle og rimelige tiltak.

I tillegg har vi satt opp beregninger på isolering av fasader med "Isokalk" , en superisolerende kalkmørtel. Foreløpige beregninger i Simien viser at dette kan spare ytterligere 79 000 kWh/år. 

Styret har nå fått et greit beslutningsdokument og kan nå  gjøre sine "kost nyttebetraktninger" for vurdering av de ulike tiltakene.  

"To fluer i en smekk"

En oppdatert brannvernplan utføres også nå og denne  samhandles med energiplanen til en kostnadseffektiv felles god løsning. Eksempelvis kan man kjøpe inn pålagte sikkerhetsvinduer med god U-verdi og dermed "krysse av i måloppnåelsen" for langsiktig målrettet energiplan.

Vi kommer tilbake med utfyllende detaljer om plan og tiltak.


Levert av  
mangadexmangadex