Fritidsbolig og TEK17

Verdt å vite om hytter og fritidsboliger og TEK17

03.06.2021

 

Stopp luftlekkasjene i gamle trehus

Har du et trekkfult eldre trehus og vurderer rehabilitering og oppmaling? Les mer:

06.05.2021

 

Enøkplans Utviklingsstipend 2021 tildelt Møre-bedrift

Les mer i Enøkplan +

05.05.2021

 

Isolering av P-kjeller

Da Torbjørn Ertzaas i 2016 skulle oppføre ny bolig på Byåsen i Trondheim, var energiambisjonen svært høy. Den skulle inneholde en romslig parkeringskjeller delvis under bakken og med takterrasse over. Boligen skulle holde passivhus-standard og parkeringskjelleren passivhus-nivå Les mer i enøkplan+

03.02.2021

 

Bygningsfysikkdag 2019

For femtende året på rad arrangerer NTNU og SINTEF Byggforsk Norsk bygningsfysikkdag. Konferansen er et viktig treffpunkt for bærekraftig byggeskikk. Les mer i Enøkplan+

17.12.2019

 

Få med deg Enova-tilskuddet når du pusser opp! Les mer i Enøkplan+

Oppgradering av bygningskroppen er en del av "Enovatilskuddet». Det betyr at du har du rett til å få tilbake penger for en "helhetlig oppgradering" og du behøver ikke søke før du setter i gang. Les mer om ordningen og hva du må merke deg før du setter igang.:

18.01.2019

 

Bruk av Isokalk på mur og teglvegger i Trondheim

Det er med stor interesse vi har fulgt påføring av «superisolerende» kalkmørtel på murvegg i Trondheim. Produktet består av kalk og «isogel», og er superisolerende, er reint og miljøvennlig , diffusjonsåpen og svært bestandig. Les mer i Enøkplan+

29.08.2018

 

Enøkplan as trykktester store næringsbygg i Trondheim.

I pågående overgang til lavutslipp og fornybarsamfunnet, oppgraderer nå flere byggherrer sine energiattest på utleieeiendommer. Bedre energiattest gir som kjent mere attraktivt bygg, høyre salgsverdi og gir eier en bedre miljøprestasjon. I denne prosessen kan måling av virkelig lekkasjetall for bygget være svært utslagsgivende på energikarakteren. Caverion i Trondheim er spesialister på dette feltet og har benyttet Enøkplan as som samarbeidspartner til måling og kontroll. Les mer:

12.03.2018

 

Tette hus krever god ventilasjon

Når hus bygges godt varmeisolert og tett, er det ekstra viktig med frisk luft. Ved rehabilitering oppstår utfordringer. Les mer:

08.02.2018

 

Moderne husholdningsutstyr bruker mindre energi enn folk flest er klar over.

Det er en myte at moderne husholdningsutstyr bruker mye energi. Mye har endret seg. Les mer:

01.02.2018

 

Vi har fått ny kontoradresse:

Vi har flyttet til Kongens gate 60, 7011 Trondheim. (5. etg)

05.10.2017

 

Brannvinduer med svært gode U-verdi tilgjengelig på markedet. Les mer:

02.08.2017

 

Vi leter etter risiko-konstruksjoner i kjellere. Og vi finner flere av dem med varmekamera.

På 1980-tallet ble det begått mange alvorlige byggefeil i forbindelse med kjellere og sokkeletasjer i boliger over hele landet, nemlig Multi-murkonstruksjonen. Denne har kostet noen huseiere dyrt. Les mer i Enøkplan+

11.05.2017

 

Stor og omfattende tetthetskontroll på Møre

Å måle tetthet og lekkasjetall i store bygg etter NS EN ISO 9972:2015 krever kunnskap, kompetanse og ressurser.

15.02.2017

 

Rapport «bærekraftig oppgradering av borettslagsblokker» Ny utgave.

Enøkplan as tildelt tilskudd fra Husbanken for å utarbeide plan for "Bærekraftig oppgradering av borettslagsblokker»

28.09.2016

 

Framtida er her. Les ditt strømforbruk "live"

Om «smarte strøm målere» AMS

20.09.2016

 

Flere klagesaker på trekk fra vinduer i nye boliger

Enøkplan har hatt flere klagesaker på «Trekkproblemer» fra vinduer i nye boliger.

29.08.2016

 

1800-talls uisolert tømmerhus med parafinfyring endret til TEK-10 standard på Nedre Charlottenlund I Trondheim

Å kombinere eldre og moderne arkitektur kan være en krevende øvelse.

11.08.2016

 

Skal du støydempe huset må du også tenke varmeisolering og energi

Et vellykket støyisolert hus kan også være et vellykket varmeisolert hus, vel og merke dersom dette er planlagt. Mye er helt lik tenkemåte, men fagene akustikk og energi må koordineres.

29.06.2016

Oppdatert september 2018

På 1980 og 90-tallet ble det begått mange alvorlige byggefeil i forbindelse med kjellere og sokkeler i boliger over hele landet, nemlig "Multi-mur" konstruksjonen. Denne har kostet noen boligeiere dyrt og er en gjenganger i rettsapparatet.

Hva er "Multimur" ?.

Multimur ble på 80-90 tallet brukt som innerforskaling under oppføring av grunnmurer.

Multimur består av gipsplater som er montert på trebindingsverk hvor kjernen er isolert med polyuretanskum. Man fikk dermed organisk materiale (treverk) mellom to helt tette sjikt på varm side av konstruksjonen, noe som bygningsfysisk er svært betenkelig.  Byggemåten er i dag forlatt grunnet høyere risiko for fukt-, mugg- og råteskader.

Multimur vil alltid være en risiko-konstruksjon, men trenger ikke medføre skader. Det er først når fukt og stadig påfyll av fukt i konstruksjonen skader vil oppstå. Det er vanligvis svilla i bindingsverket som først får problemet. Fukta kan enten komme utenfra i støypeskjøter eller som kondens innenfra. 

Flere multimurkonstruksjoner fra 1980-tallet har unngått skader
Flere tilfeller av multimurkonstruksjoner har berget unna skader, og lever i beste velgående, enn så lenge. Over terreng er det lettere å kunne holde konstruksjonen under oppsikt, men under terreng bør man følge med, er vår erfaring. 

 
Figur over viser i prinsipp "Multimur" og oppbygging.

Gjenganger i rettsvesenet-takstmenn overser problemet.

Det er ikke mulig å se om konstruksjonen er risikabel hverken fra utside eller inne. Eventuelle skader oppstår først langs bunnsvilla på murens innside og skadene utvikler seg så langsomt og sikkert og ender ofte med sopp, råte, forverret innemiljø og tilslutt behov for totalrenovering. I rettsvesenet er «Multimur» velkjent og har medført flere tilfeller av million-erstatninger ved

eierskifte av bolig.


Foto over viser sanering av Multimurvegg. Legg merke til rekker med festebolter, som er nokså typisk. Disse avslører murkonstruksjonen ved riktig bruk av varmekamera. (Se under)(bilde fra nett)


Bildet over viser inspeksjon av multimur i en kjeller fra 1985 under terreng som viser seg å ha berget takket være gode tørre drenerte forhold på utside og godt ventilert kjeller. Man kan se huseier først har borret en rekke hull langs svilla for å sjekke treverket visuelt. Svilla her er lagt på ei bunnsvill som ofte er trykkimpregnert og bestandig. (Foto Enøkplan as)

 

Hvordan kan Multimur oppdages tidlig?

Vi har ved flere tilfeller oppdaget multimur i kjellere både på vegne av kjøpere og selgere av boliger. Vi benytter følgende metode:

Kjellerlokalene oppvarmes til 25-27oC over natt. Ca 1/1-1 time før termografiundersøkelse slås varme av og kjelleren avkjøles raskt ved utlufting. Dermed kan man oppdage de typiske festeboltene (forankring) i veggen som rekke og fastslå Multimur-konstruksjon.

Termogram viser Multimur som avslører seg med sine typiske festebolter/forankring.
(Foto Enøkplan as)

 

Ikke alltid skade.

Enkelte tilfeller har unngått å utvikle fuktskader. Dette kan skyldes tørre gode stabile grunnforhold med utvendig fuktsikring og varmeisolasjon kombinert med god ventilasjon i kjeller. Oppstår derimot svikt med drens og igjen fuktig kjellermur kombinert med aktiv bruk av kjeller, utvikler problemet seg.

 

 


Levert av  
mangadexmangadex