Omega Watch replica

Enovatilskudd - viktig melding

Til våre kunder som vil søke enovatilskudd: Ta kontakt med oss innen 19 oktober 2023.

21.09.2023

 

Plusshus - FutureBuildt

Vi har vært i Oslo på «Plusshuskurs» i regi av SIMENERGI as

21.04.2023

 

Ja, vi utfører energimerking og energivurdering av bygg

Økende interesse for energismart oppgradering

07.03.2023

 

Ja, vi kan måle vinduers U-verdi

Ved bruk av termografikamera kan vi gjøre en vurdering av vinduets varmetap og U-verdi. Les mer i Enøkplan+

11.12.2022

 

Endelig "signalbygg" bolig i Trondheim

Boligen som har det aller meste og er forut for sin tid. Les mer i Enøkplan+

12.05.2022

 

Oppgradert til "Lavenergibolig"

Oppgradert til "Lavenergi-nivå" på Fosen Les mer i Enøkplan+

22.02.2022

 

Godkjenning til besvær

Tross uvanlig stor pågang, er det fortiden "vindstille" i forhold til vår ENØK-rådgiving ..

13.12.2021

 

Kaldt i huset ? Vi «ser» hvorfor.

Bruk av varmekamera er en velkjent måte å «se» hvor varmetapet skjer i bygningskroppen. Se ksempelbilder og bla igjennom full rapport i enøkplan+

02.12.2021

 

Bygningsfysikk.no Mye godt lesestoff

Les mer i Enøkplan +

25.11.2021

 

Fritidsbolig og TEK17

Verdt å vite om hytter og fritidsboliger og TEK17

03.06.2021

 

Bruk av Isokalk på mur og teglvegger i Trondheim

Det er med stor interesse vi har fulgt påføring av «superisolerende» kalkmørtel på murvegg i Trondheim. Produktet består av kalk og «isogel», og er superisolerende, er reint og miljøvennlig , diffusjonsåpen og svært bestandig. Oppdatert mars 2023 Les mer i Enøkplan+

29.08.2018

 

Enøkplan as trykktester store næringsbygg i Trondheim.

I pågående overgang til lavutslipp og fornybarsamfunnet, oppgraderer nå flere byggherrer sine energiattest på utleieeiendommer. Bedre energiattest gir som kjent mere attraktivt bygg, høyre salgsverdi og gir eier en bedre miljøprestasjon. I denne prosessen kan måling av virkelig lekkasjetall for bygget være svært utslagsgivende på energikarakteren. Caverion i Trondheim er spesialister på dette feltet og har benyttet Enøkplan as som samarbeidspartner til måling og kontroll. Les mer:

12.03.2018

 

Tette hus krever god ventilasjon

Når hus bygges godt varmeisolert og tett, er det ekstra viktig med frisk luft. Ved rehabilitering oppstår utfordringer. Les mer:

08.02.2018

 

Brannvinduer med svært gode U-verdi tilgjengelig på markedet. Les mer:

02.08.2017

 

Vi leter etter risiko-konstruksjoner i kjellere. Og vi finner flere av dem med varmekamera.

På 1980-tallet ble det begått mange alvorlige byggefeil i forbindelse med kjellere og sokkeletasjer i boliger over hele landet, nemlig Multi-murkonstruksjonen. Denne har kostet noen huseiere dyrt. Les mer i Enøkplan+

11.05.2017

 

Stor og omfattende tetthetskontroll på Møre

Å måle tetthet og lekkasjetall i store bygg etter NS EN ISO 9972:2015 krever kunnskap, kompetanse og ressurser.

15.02.2017

 

Rapport «bærekraftig oppgradering av borettslagsblokker» Ny utgave.

Enøkplan as tildelt tilskudd fra Husbanken for å utarbeide plan for "Bærekraftig oppgradering av borettslagsblokker»

28.09.2016

 

Flere klagesaker på trekk fra vinduer i nye boliger

Enøkplan har hatt flere klagesaker på «Trekkproblemer» fra vinduer i nye boliger.

29.08.2016

 

Skal du støydempe huset må du også tenke varmeisolering og energi

Et vellykket støyisolert hus kan også være et vellykket varmeisolert hus, vel og merke dersom dette er planlagt. Mye er helt lik tenkemåte, men fagene akustikk og energi må koordineres.

29.06.2016

Godt samarbeid med oppdragsgiver er "nøkkelen" til vellykket resultat.

 


Fig 1. Der fasader består av hovedsaklig glassfelt, måler vi selv U-verdi  (Illustrasjonsfoto Enøkplan as)

Vi har den senere tid fått hendvendelser om energimerking av næringsbygg. Dette er oppdrag vi etter avtale kan utføre. Enøkplan har all nødvendig kompetanse, kunnskap og verktøy til å gjennomføre en energimerking "som ekspert" av ulike typer bygg, både byggporteføljer og enkeltvise bygg.  Vi innlater oss imidlertid ikke på kompliserte industrianlegg og prosessanlegg da slike krever utstrakt tverrfaglig kompetanse. Motivasjonen til å bestille energimerking kan være:

 • Krav om at alle bygg over 1000kvm skal ha gyldig energiattest.
 • Eksisterende attest er «utgått på dato» etter- 10 års gyldighet
 • Tilgang til «grønne lån» ved finansiering
 • Ønske om kortsiktig og langsiktig strategi for oppgradering

 

Hva energimerking innebærer:

 • Gjennomgang med sjekkliste for grunnlagsdata for bygget som

  Matrikkelinformasjon, grunnlagsdata og et helhetlig oversikt over bygget

 • Tegningsgrunnlag med plan og snitt og detaljer av bygget.
 • VVS-prinsipp-beskrivelse
 • Byggets energiforskyning til romoppvarming og varmtvannsforskyning
 • Befaring og gjennomgang av byggets klimaskjerm (bygningsmessig)
 • Befaring og gjennomgang av byggets tekniske rom og anlegg.


Fig 2. Bygningsdelers isolasjonsnivå må av og til baseres på "vurdering og skjønn" om ikke annen opplysning finnes. (Illustrasjonsfoto Enøkplan as)

Energimerking

Byggene energimerkes med godkjent simuleringsverktøy.

Energimerker lastes opp til Altinn og oversendes til oppdragsgiver. .

Energikartlegging

Byggene kartlegges med tanke på energi- og effektbesparingstiltak. Oppdragsgiver må her  i tillegg til energibruk, tegninger og systemskbidra med sin kjennskap til bygget. Tegninger, FDV underlag og rehabiliteringshistorie hvor dette er å oppdrive. 

 

 
Fig 3. Kartlegging og gjennomgang av tekniske rom og VVS-anlegg-viktig del av arbeidet. (Illustrasjonsfoto:Enøkplan as)Levert av  
mangadexmangadex