Omega Watch replica

God Sommer !

GOD SOMMER TIL ALLE !

21.06.2024

 

Dette er detaljene i EUs bygningsenergidirektiv

Det reviderte bygningsenergidirektivet som nylig ble vedtatt i EU (12. april 2024) innebærer en betydelig reduksjon av primærenergibruk i boliger frem mot 2030. Les mer i Enøkplan+

29.04.2024

 

Fukt i kjeller`n - eller fuktig kjeller ?

Følg med når vi gjennomfører tilstandskontroll og avfukter en kjeller etter oversvømmelse. Les mer i Enøkplan+

07.10.2023

 

Enovatilskudd - viktig melding

Til våre kunder som vil søke enovatilskudd "helhetlig oppgradering av bygningskroppen" Ta kontakt med oss innen 19 oktober 2023.

21.09.2023

 

Plusshus - FutureBuildt

Vi har vært i Oslo på «Plusshuskurs» i regi av SIMENERGI as

21.04.2023

 

Ja, vi utfører energimerking og energivurdering av bygg

Økende interesse for energismart oppgradering

07.03.2023

 

Ja, vi kan måle vinduers U-verdi

Ved bruk av termografikamera kan vi gjøre en vurdering av vinduets varmetap og U-verdi. Les mer i Enøkplan+

11.12.2022

 

Endelig "signalbygg" bolig i Trondheim

Boligen som har det aller meste og er forut for sin tid. Les mer i Enøkplan+

12.05.2022

 

Oppgradert til "Lavenergibolig"

Oppgradert til "Lavenergi-nivå" på Fosen Les mer i Enøkplan+

22.02.2022

 

Godkjenning til besvær

Tross uvanlig stor pågang, er det fortiden "vindstille" i forhold til vår ENØK-rådgiving ..

13.12.2021

 

Kaldt i huset ? Vi «ser» hvorfor.

Bruk av varmekamera er en velkjent måte å «se» hvor varmetapet skjer i bygningskroppen. Se ksempelbilder og bla igjennom full rapport i enøkplan+

02.12.2021

 

Bygningsfysikk.no Mye godt lesestoff

Les mer i Enøkplan +

25.11.2021

 

Fritidsbolig og TEK17

Verdt å vite om hytter og fritidsboliger og TEK17

03.06.2021

 

Bruk av Isokalk på mur og teglvegger i Trondheim

Det er med stor interesse vi har fulgt påføring av «superisolerende» kalkmørtel på murvegg i Trondheim. Produktet består av kalk og «isogel», og er superisolerende, er reint og miljøvennlig , diffusjonsåpen og svært bestandig. Oppdatert mars 2023 Les mer i Enøkplan+

29.08.2018

 

Enøkplan as trykktester store næringsbygg i Trondheim.

I pågående overgang til lavutslipp og fornybarsamfunnet, oppgraderer nå flere byggherrer sine energiattest på utleieeiendommer. Bedre energiattest gir som kjent mere attraktivt bygg, høyre salgsverdi og gir eier en bedre miljøprestasjon. I denne prosessen kan måling av virkelig lekkasjetall for bygget være svært utslagsgivende på energikarakteren. Caverion i Trondheim er spesialister på dette feltet og har benyttet Enøkplan as som samarbeidspartner til måling og kontroll. Les mer:

12.03.2018

 

Tette hus krever god ventilasjon

Når hus bygges godt varmeisolert og tett, er det ekstra viktig med frisk luft. Ved rehabilitering oppstår utfordringer. Les mer:

08.02.2018

 

Brannvinduer med svært gode U-verdi tilgjengelig på markedet. Les mer:

02.08.2017

 

Vi leter etter risiko-konstruksjoner i kjellere. Og vi finner flere av dem med varmekamera.

På 1980-tallet ble det begått mange alvorlige byggefeil i forbindelse med kjellere og sokkeletasjer i boliger over hele landet, nemlig Multi-murkonstruksjonen. Denne har kostet noen huseiere dyrt. Les mer i Enøkplan+

11.05.2017

 

Stor og omfattende tetthetskontroll på Møre

Å måle tetthet og lekkasjetall i store bygg etter NS EN ISO 9972:2015 krever kunnskap, kompetanse og ressurser.

15.02.2017

 

Rapport «bærekraftig oppgradering av borettslagsblokker» Ny utgave.

Enøkplan as tildelt tilskudd fra Husbanken for å utarbeide plan for "Bærekraftig oppgradering av borettslagsblokker»

28.09.2016

 

Flere klagesaker på trekk fra vinduer i nye boliger

Enøkplan har hatt flere klagesaker på «Trekkproblemer» fra vinduer i nye boliger.

29.08.2016

 

Skal du støydempe huset må du også tenke varmeisolering og energi

Et vellykket støyisolert hus kan også være et vellykket varmeisolert hus, vel og merke dersom dette er planlagt. Mye er helt lik tenkemåte, men fagene akustikk og energi må koordineres.

29.06.2016

STEINULL ISOLASJON DEMPER STØY MEST EFFEKTIVT. DENNE ER OGSÅ SVÆRT GOD PÅ VARMEISOLERENDE EGENSKAPER.

Skal du støyisolere et hus for «massiv støy» er følgende komponenter avgjørende:
• Yttervegger og tak
• Vinduer og ytterdør
• Utettheter og lekkasjepunkter
• Ventilasjonsanlegg

Illustrasjon: Enøkplan as

En vellykket støyisolert hus kan også være et vellykket varmeisolert hus, vel og merke dersom dette er planlagt. Mye er helt lik tenkemåte, men fagene akustikk og energi må koordineres.

Ved lydisolering av vegger vil konstruksjonstype og materialvalg ha stor betydning for hvilket resultat som oppnås.


Støy, enten det er luftstøy eller strukturstøy, er den plagen som flest mennesker er utsatt for, men som også er vanskeligst å ha kontroll over. Undersøkelser viser at over 20% av de konstruksjoner som bygges i henhold til gjeldende krav allikevel blir for dårlige.

Det er små marginer som gjør en konstruksjon godt eller dårlig lydisolert, og valg av riktig isolasjonsprodukt kan derfor være avgjørende.

Det er  oppbyggingen av  fibrene i  steinull, med luftfylte hulrom som innbyrdes er i forbindelse med hverandre, og steinullens tyngde som er med på å skape produktets lave luftgjennomstrømningstall, og dermed de gode lydabsorberende egenskapene. Dette kommer spesielt frem i yttersonene for hva vi hører, som lav basslyd og høy diskantlyd.


Det er ikke krav til lydisolering av innvendige skillevegger i et bolighus, men det er en god investering. 70 mm lydisolasjon vil gi en reduksjon av lydnivået på 6 - 8 dB, noe som vil oppfattes som bortimot en halvering av støynivået. Det er kanskje verdt å tenke på neste gang du ikke får sove!


Ved lydisolering av yttervegger vil konstruksjonstype og materialvalg ha stor betydning for hvilket resultat som oppnås.

Forbedring ved bruk av stålstendere i stedet for trestendere:
• Vegg med felles stender: Ca 4 dB bedre lydisolering.
• Vegg med vekslende stendere og felles sviller: Ca 2 dB bedre lydisolering.
• Vegg med doble stendere og doble sviller:  Ingen forskjell.
• Vegg med helt spesielle lydprofiler med dype knekter i steget,kan gi litt bedre lydegenskaper.
• Vegg med stivere stålprofiler vil svekke lydisolasjonen og gi verdier mer lik trestendere.
• For vegger med felles stålstendere vil cc 900 mm gi ca. 2 dB bedre lydisolering enn med cc 600 mm.


Forventet bedring av lydisolasjonen ved bruk av steinull i veggen:
• 0% til 50% utfylling med steinullplate gir en reduksjon på ca 4 – 6 dB
• 50% til 100% utfylling med steinullplate gir en reduksjon på ca 2 – 4 dB
Forventet bedring av lydisolasjonen som følge av antall platelag:
• Fra 1+1 platelag til 1+2 platelag gir ca 3-4 dB forbedring
• Fra 1+1 platelag til 2+2 platelag gir ca 5-6 dB forbedring
(Kilde Rockwool.no)


Levert av  
mangadexmangadex