4 år med egenprodusert solenergi på avd. Fosen. Les mer i Enøkplan+

Oppdatert 19. september 2019 17.September 2015 ble et «småskala» PV solenergianlegg satt i drift på vår forsøksstasjon på Fosen. Anlegget er på 1,5 kWp og består av 5 stk IBC polysol paneler, koplet opp over GRID-inverter. Det leverer timevis 220V overskuddskraft til nett. Her kan vi løpende følge med bl.a anleggets operative drift, produksjon , ydet effekt , spenning ac/dc og annet. Anlegget er bakkemontert 45o sørvent, og forskyner både eget hus og nabolaget med solkraft . Så langt har vi spart nærmiljøet for i overkant av 2 tonn utslipp av klimagassen CO2. Les mer i Enøkplan+

19.09.2019

 

Trønderlåner oppgraderes til moderne standard

Enøkplan as får stadig henvendelser fra gårdbrukere som ønsker å isolere våningshuset på gården og vil ha råd. Løsningene er ofte et kompromiss mellom bygningsvern, bygningsfysikk, energiøkonomi og tilskuddskriterier. Les mer i Enøkplan+

21.02.2019

 

Få med deg Enova-tilskuddet når du pusser opp! Les mer i Enøkplan+

Oppgradering av bygningskroppen er en del av "Enovatilskuddet». Det betyr at du har du rett til å få tilbake penger for en "helhetlig oppgradering" og du behøver ikke søke før du setter i gang. Les mer om ordningen og hva du må merke deg før du setter igang.:

18.01.2019

 

Bygningsfysikkdag 2018

For fjortende året på rad arrangerer NTNU og SINTEF Byggforsk Norsk bygningsfysikkdag. Konferansen er et viktig treffpunkt for bærekraftig byggeskikk. Les mer i Enøkplan+

27.11.2018

 

Bruk av Isokalk på mur og teglvegger i Trondheim

Det er med stor interesse vi har fulgt påføring av «superisolerende» kalkmørtel på murvegg i Trondheim. Produktet består av kalk og «isogel», og er superisolerende, er reint og miljøvennlig , diffusjonsåpen og svært bestandig. Les mer i Enøkplan+

29.08.2018

 

Stopp luftlekkasjene i gamle trehus

Har du et trekkfult eldre trehus og vurderer rehabilitering og oppmaling? Les mer:

13.08.2018

 

En av Nordens mest energigjerrige boliger ligger i Midt-Norge, nærmere bestemt på Byåsen i Trondheim.

I Breisynvegen på Byåsen i Trondheim har Torbjørn og Inger Ertzaas oppført i særklasse et av byens best varmeisolerte boliger. Huset ble ferdigstillet høsten 2017 og er på totalt 325 m2 BRA inkludert et romslig garasjeanlegg med masse faciliteter. Etter snart et års prøvetid skamroser familien Ertzaas boligen. Les mer i Enøkplan+

28.06.2018

 

Enøkplan as trykktester store næringsbygg i Trondheim.

I pågående overgang til lavutslipp og fornybarsamfunnet, oppgraderer nå flere byggherrer sine energiattest på utleieeiendommer. Bedre energiattest gir som kjent mere attraktivt bygg, høyre salgsverdi og gir eier en bedre miljøprestasjon. I denne prosessen kan måling av virkelig lekkasjetall for bygget være svært utslagsgivende på energikarakteren. Caverion i Trondheim er spesialister på dette feltet og har benyttet Enøkplan as som samarbeidspartner til måling og kontroll. Les mer:

12.03.2018

 

Tette hus krever god ventilasjon

Når hus bygges godt varmeisolert og tett, er det ekstra viktig med frisk luft. Ved rehabilitering oppstår utfordringer. Les mer:

08.02.2018

 

Moderne husholdningsutstyr bruker mindre energi enn folk flest er klar over.

Det er en myte at moderne husholdningsutstyr bruker mye energi. Mye har endret seg. Les mer:

01.02.2018

 

Vi har fått ny kontoradresse:

Vi har flyttet til Kongens gate 60, 7011 Trondheim. (5. etg)

05.10.2017

 

Brannvinduer med svært gode U-verdi tilgjengelig på markedet. Les mer:

02.08.2017

 

Vi leter etter risiko-konstruksjoner i kjellere. Og vi finner flere av dem med varmekamera.

På 1980-tallet ble det begått mange alvorlige byggefeil i forbindelse med kjellere og sokkeletasjer i boliger over hele landet, nemlig Multi-murkonstruksjonen. Denne har kostet noen huseiere dyrt. Les mer i Enøkplan+

11.05.2017

 

Hvor mye koster en tetthetskontroll ?

Dette er et spørsmål vi av og til får. Og svaret er : Det kommer alt an på hva kontrollen innebærer. Les mer:

16.02.2017

 

Stor og omfattende tetthetskontroll på Møre

Å måle tetthet og lekkasjetall i store bygg etter NS EN ISO 9972:2015 krever kunnskap, kompetanse og ressurser.

15.02.2017

 

Rapport «bærekraftig oppgradering av borettslagsblokker» Ny utgave.

Enøkplan as tildelt tilskudd fra Husbanken for å utarbeide plan for "Bærekraftig oppgradering av borettslagsblokker»

28.09.2016

 

Framtida er her. Les ditt strømforbruk "live"

Om «smarte strøm målere» AMS

20.09.2016

 

Flere klagesaker på trekk fra vinduer i nye boliger

Enøkplan har hatt flere klagesaker på «Trekkproblemer» fra vinduer i nye boliger.

29.08.2016

 

1800-talls uisolert tømmerhus med parafinfyring endret til TEK-10 standard på Nedre Charlottenlund I Trondheim

Å kombinere eldre og moderne arkitektur kan være en krevende øvelse.

11.08.2016

 

Skal du støydempe huset må du også tenke varmeisolering og energi

Et vellykket støyisolert hus kan også være et vellykket varmeisolert hus, vel og merke dersom dette er planlagt. Mye er helt lik tenkemåte, men fagene akustikk og energi må koordineres.

29.06.2016

Trønderlåna oppgraderes til ny standard. 

Enøkplan as får stadig henvendelser fra gårdbrukere som ønsker å etterisolere våningshuset på gården. Vi stiller opp og gir råd om bygningsfysikk, godt inneklima og ny 100 årsstandard.

Trønderlån fra 1850-tallet på Fosen under full oppgradering til tidsmessig nivå vinter 2019. (Foto Enøkplan as)

Når en over 100 år gammel tømmerbygning skal varmeisoleres og tettes til dagens standard, er det mye å passe på. Flere og flere benytter seg nå av Enovas tilskuddsordning til «helhetlig oppgradering». Dette kan innebærer etterisolering av yttervegger, tak, golv , utskifting av vinduer, balansert ventilasjon og omlegging til fornybar energi. Enovatilskuddet gjelder kun dersom boligen er privateid.  www.enova.no

Enovatilskuddet
"i skuddet"
Enova kan bidra med tilskudd på 25 % av relevante kostnader inntil kr 150 000 for helhetlig oppgradering.  I tillegg kommer flere rettighetsbaserte tilskudd, som bruk av energirådgiver, nytt oppvarmingssystem, smarthusteknologi og annet.

Ytterveggen og tømmerkassen
Ytterveggen i en gammel Trønderlån har vanligvis 6-7" rundtømmer tettet med datidens vatt eller mose. U-verdien i en 6» tømmervegg (150mm) er i utgangspunktet 0,84 W/m2K (tabellverdi).
For å oppnå dagens krav til vegg , må veggen påføres 50-150 mm mineralull og fornyet vindtetting rundt hele huset noe avhengig av veggkonstruksjonen. 
Vi er imidlertid forsiktige med å tette en slik bygning for omfattende.  


Innredet loftsrom. (Foto Enøkplan as)

Vinduer og dører
De fleste velger å beholde eller tilbakeføre vinduene til gammel opprinnelig type med småruter og sprosser. Dette kan medføre utfordringer for vindusprodusenten med å oppnå dagens U-verdi på 0,8 til 1,0 W/m2K . Når det gjelder gamle ytterdører, kan være hensiktsmessig å justere og «stramme opp» dørblad og karmsystem og montere tettelister . 


Bilder over: Trønderlån på Byneset i Trondheim før og etter en vellykket restaurering. Gamle H-vinduer fra 70-tallet skiftet ut med sprossede vinduer lik de orginale med akseptabel U-verdi. (Foto privat)
 
Tak
Trønderlåna har vanligvis «kaldt lufta loft». Blåser det kaldt ute blåser det også på loftet. På denne måten har også taktro og takbjelkelag holdt seg svært godt. Loftsgolvet  er "termisk skille" mot boligen har vanligvis hulrom eller  stubbloftsfylling. Noen tilfeller er det «åpen løsning» til loftet uten dør eller lem, men vanligvis er det montert en luke eller dør. Det aller enkleste tiltaket er å fore opp og isolere loftsgolvet og loftsluka, gjerne 30 cm og legge vindtett lag eller nytt golv for å hindre kaldluft å trenge ned i isolasjonen. Gjøres dette må man opprettholde lufting langs raft eller sørge for annen utlufting. Isolering av skråtaket er også et alternativ, men dette krever egen godkjent løsning.


Foto over: Typisk loftsrom i Trønderlån (Foto Enøkplan as)

Golv og kjellere

Trønderlåna står vanligvis på gråsteinsmur eller massiv murkonstruksjon. 


Foto over: Utsnitt av nyrestaurert trønderån på Melhus utenfor Trondheim. Yttervegger er utforet og isolert 150mm og vinduer har fått trelags glass. (Foto Enøkplan as)


Oppvarmingsbehov varmtvannsforsyning.

En varmeisolert og tett trønderlån vil ha et redusert oppvarmingsbehov.
Olje og parafinfyring er ikke lenger «i skuddet» og skal etter hvert forbys. Fornybarenergi gjør nå sitt inntog på landsbygda. Varmesentraler med flis og pelletsfyring, vedfyring og ikke minst varmepumper tar over for oljefyranlegg og direkte elektrisk fyring. Solenergi komme også for fullt, både PV anlegg og solfangeranlegg gjerne plassert på låvetak. Enova har rettihetsbaserte tilskuddsordninger for både varmesentraler og overgang til vannboren varme. På Stadsbygda i Trøndelag restaureres vintern 2019 ei 170 år gammel trønderlån til tidsmessig energinivå. I tillegg til full restaurering av tømmerkassen, installeres vannboren varme basert på biobrensel og etter hvert solenergi. (Foto Enøkplan as)

Ventilasjon -  en stor utfordring
Balansert ventilasjon i eldre hus kan være en stor utfordring pga bjelkelag, dragere og lav takhøyde. En varmeisolert og tett bolig har behov for luftveksling. En avtrekksvarmepumpe kan i mange tilfeller være en god løsning. 

Slik virker avtrekksvarmepumpa
En sentral avtrekksvifte trekker luft fra f.eks  våtrom, kjøkken og dagligstuer i huset. Da dannes det et svakt undertrykk som gjør at luften fra andre rom søker seg til våtrommet. Ny uteluft trekkes inn gjennom ventiler i ytterveggene, og på denne måten blir alle rom i huset ventilert.

Den avtrekkslufta ledes så til varmepumpen, hvor energien gjenvinnes og overføres til varmeanlegg, varmtvannsbereder eller radiatorsystemet. 

Hva koster avtrekksvarmepumpe?
En avtrekksvarmepumpe (fra f.eks NIBE) koster mellom 70 000 og 130 000 kroner uten montering. Installasjonskostnaden vil variere ut fra nåværende oppvarmingsløsning eller nybyggkonstruksjon, ventilasjon, husets størrelse og husholdningens varme- og tappevannsbehov.

Hvor mye kan spares?

Med en konvensjonell avtrekksvarmepumpe kan man regne med å spare 8 400 kr i året om du bor i et hus på 200 m² (forutsetter en total strømpris på én krone per kilowattime). Sammenligner man eksempelvis med avtrekksvarmepumpen NIBE F750, kan man spare nesten det dobbelte: ca. 16 000 kroner i året. Når du installerer avtrekksvarmepumpe kan du få opptil 20 000 kr i støtte fra Enovatilskuddet.  Enovatilskuddet blir utbetalt etter at du har installert avtrekksvarmepumpen. Enova krever at du får arbeidet utført av fagfolk. (Ref NIBE)Levert av