Enøkplan beklager redusert service for tiden.

Oppdatert 06. november 2020: Vi avlyser nå befaringer, måling og kontrolloppdrag på byggeplasser. Vi følger løpende Folkehelseinstituttets (FHI) retningslinjer for smittevern og kan i enkelte tilfelle si nei til oppdrag eller foreslå videomøter.

10.03.2020

 

Trykktester bygg over hele landet

Vi har i 15 år utført trykktester over hele landet i alle typer bygg. Vi bistår entreprenører, utbyggere og byggforvaltere med å dokumentere lekkasjetall og tetthet. Vi disponerer Minneapolis multifan Blowerdoorsystem . Vi tar utfordringen med alle forberedelser på byggeplass med organisering, forberedelser og gjennomføring av måling med resultatdokumentasjon. Vi jobber også helg og kveld. Les mer i Enøkplan+

09.01.2020

 

Vi produserer og bruker egen "kortreist" ren fornybarenergi på 5. år på avd. Fosen. Les mer i Enøkplan+

Oppdatert 07. Januar 2020 17. September 2015 ble et «småskala» PV sol-energianlegg satt i drift på vår forsøksstasjon på Fosen. Anlegget er på 1,5 kWp og består av 5 stk IBC polysol paneler, koplet opp over GRID-inverter. Det leverer timevis 220V overskuddskraft til nett, etter vi selv har forskynt oss til lys og husholdning. Her kan vi løpende følge med bl.a anleggets operative drift, produksjon , ydet effekt , spenning ac/dc og annet. Anlegget er bakkemontert 45o sørvent, og forskyner både eget hus og nabolaget med solkraft . Så langt har vi spart nærmiljøet for i overkant av 2 tonn utslipp av klimagassen CO2. Til romoppvarming benyttes biobrensel (vedfyring) og omlag 15% direkte elektrisk fyring som spisslast "importert" fra nettet. Les mer i Enøkplan+

07.01.2020

 

Bygningsfysikkdag 2019

For femtende året på rad arrangerer NTNU og SINTEF Byggforsk Norsk bygningsfysikkdag. Konferansen er et viktig treffpunkt for bærekraftig byggeskikk. Les mer i Enøkplan+

17.12.2019

 

Få med deg Enova-tilskuddet når du pusser opp! Les mer i Enøkplan+

Oppgradering av bygningskroppen er en del av "Enovatilskuddet». Det betyr at du har du rett til å få tilbake penger for en "helhetlig oppgradering" og du behøver ikke søke før du setter i gang. Les mer om ordningen og hva du må merke deg før du setter igang.:

18.01.2019

 

Bruk av Isokalk på mur og teglvegger i Trondheim

Det er med stor interesse vi har fulgt påføring av «superisolerende» kalkmørtel på murvegg i Trondheim. Produktet består av kalk og «isogel», og er superisolerende, er reint og miljøvennlig , diffusjonsåpen og svært bestandig. Les mer i Enøkplan+

29.08.2018

 

En av Nordens mest energigjerrige boliger ligger i Midt-Norge, nærmere bestemt på Byåsen i Trondheim.

I Breisynvegen på Byåsen i Trondheim har Torbjørn og Inger Ertzaas oppført i særklasse et av byens best varmeisolerte boliger. Huset ble ferdigstillet høsten 2017 og er på totalt 325 m2 BRA inkludert et romslig garasjeanlegg med masse faciliteter. Etter snart et års prøvetid skamroser familien Ertzaas boligen. Les mer i Enøkplan+

28.06.2018

 

Enøkplan as trykktester store næringsbygg i Trondheim.

I pågående overgang til lavutslipp og fornybarsamfunnet, oppgraderer nå flere byggherrer sine energiattest på utleieeiendommer. Bedre energiattest gir som kjent mere attraktivt bygg, høyre salgsverdi og gir eier en bedre miljøprestasjon. I denne prosessen kan måling av virkelig lekkasjetall for bygget være svært utslagsgivende på energikarakteren. Caverion i Trondheim er spesialister på dette feltet og har benyttet Enøkplan as som samarbeidspartner til måling og kontroll. Les mer:

12.03.2018

 

Tette hus krever god ventilasjon

Når hus bygges godt varmeisolert og tett, er det ekstra viktig med frisk luft. Ved rehabilitering oppstår utfordringer. Les mer:

08.02.2018

 

Moderne husholdningsutstyr bruker mindre energi enn folk flest er klar over.

Det er en myte at moderne husholdningsutstyr bruker mye energi. Mye har endret seg. Les mer:

01.02.2018

 

Vi har fått ny kontoradresse:

Vi har flyttet til Kongens gate 60, 7011 Trondheim. (5. etg)

05.10.2017

 

Brannvinduer med svært gode U-verdi tilgjengelig på markedet. Les mer:

02.08.2017

 

Vi leter etter risiko-konstruksjoner i kjellere. Og vi finner flere av dem med varmekamera.

På 1980-tallet ble det begått mange alvorlige byggefeil i forbindelse med kjellere og sokkeletasjer i boliger over hele landet, nemlig Multi-murkonstruksjonen. Denne har kostet noen huseiere dyrt. Les mer i Enøkplan+

11.05.2017

 

Stor og omfattende tetthetskontroll på Møre

Å måle tetthet og lekkasjetall i store bygg etter NS EN ISO 9972:2015 krever kunnskap, kompetanse og ressurser.

15.02.2017

 

Rapport «bærekraftig oppgradering av borettslagsblokker» Ny utgave.

Enøkplan as tildelt tilskudd fra Husbanken for å utarbeide plan for "Bærekraftig oppgradering av borettslagsblokker»

28.09.2016

 

Framtida er her. Les ditt strømforbruk "live"

Om «smarte strøm målere» AMS

20.09.2016

 

Flere klagesaker på trekk fra vinduer i nye boliger

Enøkplan har hatt flere klagesaker på «Trekkproblemer» fra vinduer i nye boliger.

29.08.2016

 

1800-talls uisolert tømmerhus med parafinfyring endret til TEK-10 standard på Nedre Charlottenlund I Trondheim

Å kombinere eldre og moderne arkitektur kan være en krevende øvelse.

11.08.2016

 

Skal du støydempe huset må du også tenke varmeisolering og energi

Et vellykket støyisolert hus kan også være et vellykket varmeisolert hus, vel og merke dersom dette er planlagt. Mye er helt lik tenkemåte, men fagene akustikk og energi må koordineres.

29.06.2016

En av Nordens mest energigjerrige boliger, ligger i Midt-Norge, nærmere bestemt på Byåsen i Trondheim. Her har Torbjørn og Inger Ertzaas oppført i særklasse et av byens best varmeisolerte og energigjerrige boliger.Huset sett fra sørvest Juni 2018. (Foto Enøkplan as)

Huset ble ferdigstillet høsten 2017 og er på totalt 325 kvadratmeter BRA inkludert  garasjeanlegg. Boligen er inndelt i 3 hovedsoner: Sokkelleilighet, hovedbolig og et romslig garasjeanlegg med plass til 5-6 biler og mange faciliteter. Etter snart et års prøvetid skamroser familien Ertzaas boligen. 

Om bygningskroppen

Huset er bygd på sokkel i plasstøpt betong. Under betonggolvet ligger 350mm (EPS) og radonsperreduk. Yttervegger i sokkel er isolert med 400mm varmeisolasjon (Steinullplater utvendig og mineralull "Extreme" innvendig).  Garasjeanlegg er varmeisolert og "pakket inn" med 400 mm steinullplater utvendig og i gjennomsnitt 200mm i tak.

Hovedhuset er oppført i bindingsverk med utstrakt bruk av ISO-3 fra Moelven.Stenderverket har 100mm polyuretankjerne og gir hele bygningskroppen en sømløs kuldebrobryter og sparer inn omlag 50 mm isolasjon og letter byggearbeidet betraktelig.

 

Stenderverk komplett i  ISO-3 fra Moelven (Foto Enøkplan as)

Totalt har ytterveger  350 mm varmeisolasjon og tak 400mm. Alt i mineralull kl 33 (Extreme).
Samlet varmetapstall for huset inkludert garasje delvis under terreng) er beregnet til imponerende 0,37 (W/m2K) , et  svært, svært  lavt tall. Vinduer og glassfelt er alle 3-lags energiglass med samlet gjennomsnittlig U=0,73 W/m2K. Ytterdører er av svært godt isolert type med U-verdi = 0,8 W/m2K. Lekkasjetall og tetthet er målt til n50=0,5 h-1.

Dagslys og glassarealer.
Andel vinduer er beregnet til 22% av BRA, hvor hovedboligen har størst andel og med svært godt gjennomlys i dagligstue og kjøkken.


En robust ytterdør med god tetting hører med i en moderne bolig. (Foto Enøkplan as)


Ventilasjon og inneklima
Boligen har 3 uavhengige ventilsjonssystemer.  2 sentralaggregater, begge med roterende varmegjenvinner og hovedsakelig isolerte veldimensjonerte spirokanaler med rette strekk på loft og i skjørt betjener boligene. Garasjen har mekanisk avtrekk. 

Skulle temperaturen en sommerdag bli for høy inne, kan Torbjørn starte opp en Frico airkondision basert på frikjøling fra bergvarmepumpa. Dermed kan han mer eller mindre "gratis" nyte godt av aircontisjon i huset basert på kjøling fra grunnvannet langt nede i bakken. 


Kanalstrekk i isolerte spiro på loft med minimalt med bend og overganger. Dermed blir SFP-faktor også lav. (Foto Enøkplan as)

Romoppvarming og varmtvannsforskyning
Bergvarmepumpa med buffertank og bereder er plassert sentralt i teknisk rom i sokkel tilknyttet garasjeanlegget. Garasjen på 115 kvadratmeter holdt vinteren 2017/18 (og den var kald) komforttemperatur uten annen oppvarming enn spillvarme fra teknisk rom.

Leverer vannboren varme til nabohuset
Ertzaas produserer bergvarme både til egen bolig og nabohuset, en lavenrgivilla som familien disponerer på samme eiendom "et steinkast" unna.


Vannboren golvvarme med flere soner gir mulighet til regulering.(Fotos Enøkplan as)

Forbindelsen til nabohuset er lagt opp via isolerte rør i kulvert i bakken. Systemet fungerer greit og har egen energimåler for forbruk.

Her starter energileveransen til nabohuset. (Foto Enøkplan as)

Elektrisk anlegg

Også elektrikerfirma har hatt «fritt spillerom» til gjennomføring av sin oppgave. Han har valgt å løse denne ved bruk av 3 stk sikringsskap og ikke mindre enn 60 sikringskurser. Det er gjennomført LED belysning i hele huset. Garagen har egen ladestasjon med 32 Amp uttak i garasje.


Lading av elbil merkes selvsagt på strømregninga. (Foto Enøkplan as)

Fra Passiv til "Pluss" på sikt.
Ertzaas følger nøye med på prisutviklingen både på strømtarriff, effekttariff og ikke minst prisutvikling på solcellemarkedet. Planen er etter hvert å produsere egen energi på eiendommen og eventuelt lagre eller selge overskudd til nettet via "plusskundeavtale" med nettselskapet.


Tabell viser utdrag fra SIMIEN-beregniner. Energi til elbillading kan overstige energi til romoppvarming i denne boligen.
Levert av  
mangadexmangadex