Omega Watch replica

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR

17.12.2021

 

Vi beklager stillstand og ventetid.

Tross uvanlig stor pågang, er det fortiden "vindstille" i forhold til vår ENØK-rådgiving .

13.12.2021

 

Kaldt i huset ? Vi «ser» hvorfor.

Bruk av varmekamera er en velkjent måte å «se» hvor varmetapet skjer i bygningskroppen. Se ksempelbilder og bla igjennom full rapport i enøkplan+

02.12.2021

 

Bygningsfysikkdag 2021

Påkrevde klima-tilpasninger skaper utfordringer . Oppdateres i Enøkplan +

25.11.2021

 

Fritidsbolig og TEK17

Verdt å vite om hytter og fritidsboliger og TEK17

03.06.2021

 

Enøkplans Utviklingsstipend 2021 tildelt Møre-bedrift

Les mer i Enøkplan +

05.05.2021

 

Isolering av P-kjeller

Da Torbjørn Ertzaas i 2016 skulle oppføre ny bolig på Byåsen i Trondheim, var energiambisjonen svært høy. Den skulle inneholde en romslig parkeringskjeller delvis under bakken og med takterrasse over. Boligen skulle holde passivhus-standard og parkeringskjelleren passivhus-nivå Les mer i enøkplan+

03.02.2021

 

Bruk av Isokalk på mur og teglvegger i Trondheim

Det er med stor interesse vi har fulgt påføring av «superisolerende» kalkmørtel på murvegg i Trondheim. Produktet består av kalk og «isogel», og er superisolerende, er reint og miljøvennlig , diffusjonsåpen og svært bestandig. Les mer i Enøkplan+

29.08.2018

 

Enøkplan as trykktester store næringsbygg i Trondheim.

I pågående overgang til lavutslipp og fornybarsamfunnet, oppgraderer nå flere byggherrer sine energiattest på utleieeiendommer. Bedre energiattest gir som kjent mere attraktivt bygg, høyre salgsverdi og gir eier en bedre miljøprestasjon. I denne prosessen kan måling av virkelig lekkasjetall for bygget være svært utslagsgivende på energikarakteren. Caverion i Trondheim er spesialister på dette feltet og har benyttet Enøkplan as som samarbeidspartner til måling og kontroll. Les mer:

12.03.2018

 

Tette hus krever god ventilasjon

Når hus bygges godt varmeisolert og tett, er det ekstra viktig med frisk luft. Ved rehabilitering oppstår utfordringer. Les mer:

08.02.2018

 

Moderne husholdningsutstyr bruker mindre energi enn folk flest er klar over.

Det er en myte at moderne husholdningsutstyr bruker mye energi. Mye har endret seg. Les mer:

01.02.2018

 

Vi har fått ny kontoradresse:

Vi har flyttet til Kongens gate 60, 7011 Trondheim. (5. etg)

05.10.2017

 

Brannvinduer med svært gode U-verdi tilgjengelig på markedet. Les mer:

02.08.2017

 

Vi leter etter risiko-konstruksjoner i kjellere. Og vi finner flere av dem med varmekamera.

På 1980-tallet ble det begått mange alvorlige byggefeil i forbindelse med kjellere og sokkeletasjer i boliger over hele landet, nemlig Multi-murkonstruksjonen. Denne har kostet noen huseiere dyrt. Les mer i Enøkplan+

11.05.2017

 

Stor og omfattende tetthetskontroll på Møre

Å måle tetthet og lekkasjetall i store bygg etter NS EN ISO 9972:2015 krever kunnskap, kompetanse og ressurser.

15.02.2017

 

Rapport «bærekraftig oppgradering av borettslagsblokker» Ny utgave.

Enøkplan as tildelt tilskudd fra Husbanken for å utarbeide plan for "Bærekraftig oppgradering av borettslagsblokker»

28.09.2016

 

Framtida er her. Les ditt strømforbruk "live"

Om «smarte strøm målere» AMS

20.09.2016

 

Flere klagesaker på trekk fra vinduer i nye boliger

Enøkplan har hatt flere klagesaker på «Trekkproblemer» fra vinduer i nye boliger.

29.08.2016

 

1800-talls uisolert tømmerhus med parafinfyring endret til TEK-10 standard på Nedre Charlottenlund I Trondheim

Å kombinere eldre og moderne arkitektur kan være en krevende øvelse.

11.08.2016

 

Skal du støydempe huset må du også tenke varmeisolering og energi

Et vellykket støyisolert hus kan også være et vellykket varmeisolert hus, vel og merke dersom dette er planlagt. Mye er helt lik tenkemåte, men fagene akustikk og energi må koordineres.

29.06.2016

 


(Foto Ringeriks-Kraft Nett AS)


Om smarte strøm-målere, såkalte "AMS"


Smarte strømmålere, såkalt AMS skal etter planen være installert i alle norske hjem innen 1. januar 2019. Hva er så en AMS-måler og hvilken nytte har vi av denne? Hensikten med AMS-målere er å gi strømleverandøren bedre informasjon om ditt forbruk av elektrisk kraft og kan dermed «skreddersy» avtaler slik at de passer bedre til ulike kundegrupper. Samtidig får du selv en grei oversikt over forbruket ditt fra time til time ved å lese fra graf eller tabell.

Smarte strømmålere skal også legge til rette for at såkalte «plusskunder» med eget sol-, vind- eller vannkraftanlegg kan mate sitt periodevise overskudd inn på nettet slik at det lokale nettselskapet kan kjøpe kraften.

Ifølge NVE kan det ligge en vesentlig effektiviseringsgevinst i automatisert styring av varmtvannsberedere, varmekabler og ladning av elektriske biler.

Intensjonen er bedre informasjon om strømforbruket skal legge til rette for mer effektiv drift og utvikling av strømnettet.  Dermed kan man redusere behovet for å utbygge nett gjennom reduksjon av forbrukstopper i nettet og dermed spare kundene for kostnader gjennom nettleia


Du kan snart få informasjon om eget strømforbruk direkte fra måleren

Alle de ny strømmålerne er utstyrt med en fysisk utgang, kalt HAN-porten (Home Area Network). Gjennom å koble seg til HAN-porten, vil du få tilgang til informasjon om ditt eget strømforbruk.

HAN-porten vil være stengt når den nye måleren installeres, og den vil bare åpnes når du som kunde ber om det.

Etter 1. januar 2019 skal nettselskapene kunne åpne HAN-porten på forespørsel fra kunden. Enkelte nettselskaper har opplyst at de ikke vil kunne åpne HAN-porten innen fristen, men at den kan åpnes i løpet av første kvartal 2019. NVE vil følge opp HAN-porten, med mål om å avverge ytterligere utsettelser.

Gjennom HAN-porten vil du kunne få detaljert informasjon om

  • strømforbruk i øyeblikket (effektuttak)
  • strømforbruket siste time
  • spenningsnivå
  • overskuddskraft (fra f.eks solcelleanlegg) som mates inn i nettet (plusskunder)

Informasjonen vil oppdateres minst hvert tiende sekund. Informasjonen vil kun være tilgjengelig for kunden, verken nettselskap, kraftleverandører eller tjenesteleverandører har leseadgang til HAN-porten. Disse, og eventuelt andre aktører, kan kun få tilgang til disse dataene etter avtale med kunden.

Du må selv kjøpe utstyr for å koble seg til HAN-porten. Slikt utstyr vil etter hvert bli gjort tilgjengelig i det åpne markedet (butikker o.l.). Informasjonen fra HAN-porten kan du, om du ønsker det, bruke inn i styrings- eller informasjonssystemer for å tilpasse strømforbruket sitt, slik at du kan få lavere nettleie og/eller strømregning. Etter hvert kan det tenkes at det kommer forskjellige tilbud fra aktører som tilbyr tjenester basert på informasjon fra HAN-porten. Disse kan være nyttige for forbrukeren, men du bør også være oppmerksom på at du da gir fra deg detaljert informasjon om strømforbruket ditt.

 

Elhub

«Framtidas teknologi» tas i bruk når Energi-Norge nå moderniseres. En helt ny IT-løsning utvikles for å håndtere all datatrafikken i forbindelse med de nye AMS-målerne, en såkalt «Elhub» på oppdrag fra Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE).

Personvern

Informasjonen fra AMS –målerne skal som det heter «brukes til å gjøre strømforsyningen sikrere og rimeligere for forbrukeren». Elhub oppstår som et resultat av at det vil innhentes mer detaljert informasjon om normenns strømforbruk i framtida. Denne informasjonen gir også anledning til å lagre personopplysninger eller en «profil» på hver enkelt av oss. Det er ingen tvil om at det også vil oppstå sårbarhet ved f.eks datainnbrudd.

Datatilsynet uttaler at løpende registrering og lagring av den enkelte husstands strømforbruk medfører en ikke ubetydelig trussel mot personvernet, og er kritisk til hvorvidt man trenger målerdata på individnivå for å kunne effektivisere driften av nettet.

Fordeler

Smarte strømmålere vil gi forbrukerne bedre informasjon om kraftforbruket sitt, en mer nøyaktig avregning og mulighet for automatisk styring av forbruket. Strømkundene vil få mulighet til å ta styringen over strømforbruket sitt og bruke strøm på en mer fleksibel, effektiv og  miljøbesparende måte.

AMS målere og modernisert strømavlesning gir også andre fordeler for hver husholdning. Skal du installere solenergi vil du kunne levere eventuelt overskudd av egen produksjon ut til nettet og faktisk få noe betalt for dette via en såkalt «plusskundeavtale» med nettselskapet ditt. Dette måles og avleses i et AMS måler

 


Levert av  
mangadexmangadex