4 år med egenprodusert solenergi på avd. Fosen. Les mer i Enøkplan+

Oppdatert 19. september 2019 17.September 2015 ble et «småskala» PV sol-energianlegg satt i drift på vår forsøksstasjon på Fosen. Anlegget er på 1,5 kWp og består av 5 stk IBC polysol paneler, koplet opp over GRID-inverter. Det leverer timevis 220V overskuddskraft til nett. Her kan vi løpende følge med bl.a anleggets operative drift, produksjon , ydet effekt , spenning ac/dc og annet. Anlegget er bakkemontert 45o sørvent, og forskyner både eget hus og nabolaget med solkraft . Så langt har vi spart nærmiljøet for i overkant av 2 tonn utslipp av klimagassen CO2. Les mer i Enøkplan+

19.09.2019

 

Få med deg Enova-tilskuddet når du pusser opp! Les mer i Enøkplan+

Oppgradering av bygningskroppen er en del av "Enovatilskuddet». Det betyr at du har du rett til å få tilbake penger for en "helhetlig oppgradering" og du behøver ikke søke før du setter i gang. Les mer om ordningen og hva du må merke deg før du setter igang.:

18.01.2019

 

Bygningsfysikkdag 2018

For fjortende året på rad arrangerer NTNU og SINTEF Byggforsk Norsk bygningsfysikkdag. Konferansen er et viktig treffpunkt for bærekraftig byggeskikk. Les mer i Enøkplan+

27.11.2018

 

Bruk av Isokalk på mur og teglvegger i Trondheim

Det er med stor interesse vi har fulgt påføring av «superisolerende» kalkmørtel på murvegg i Trondheim. Produktet består av kalk og «isogel», og er superisolerende, er reint og miljøvennlig , diffusjonsåpen og svært bestandig. Les mer i Enøkplan+

29.08.2018

 

Stopp luftlekkasjene i gamle trehus

Har du et trekkfult eldre trehus og vurderer rehabilitering og oppmaling? Les mer:

13.08.2018

 

En av Nordens mest energigjerrige boliger ligger i Midt-Norge, nærmere bestemt på Byåsen i Trondheim.

I Breisynvegen på Byåsen i Trondheim har Torbjørn og Inger Ertzaas oppført i særklasse et av byens best varmeisolerte boliger. Huset ble ferdigstillet høsten 2017 og er på totalt 325 m2 BRA inkludert et romslig garasjeanlegg med masse faciliteter. Etter snart et års prøvetid skamroser familien Ertzaas boligen. Les mer i Enøkplan+

28.06.2018

 

Enøkplan as trykktester store næringsbygg i Trondheim.

I pågående overgang til lavutslipp og fornybarsamfunnet, oppgraderer nå flere byggherrer sine energiattest på utleieeiendommer. Bedre energiattest gir som kjent mere attraktivt bygg, høyre salgsverdi og gir eier en bedre miljøprestasjon. I denne prosessen kan måling av virkelig lekkasjetall for bygget være svært utslagsgivende på energikarakteren. Caverion i Trondheim er spesialister på dette feltet og har benyttet Enøkplan as som samarbeidspartner til måling og kontroll. Les mer:

12.03.2018

 

Tette hus krever god ventilasjon

Når hus bygges godt varmeisolert og tett, er det ekstra viktig med frisk luft. Ved rehabilitering oppstår utfordringer. Les mer:

08.02.2018

 

Moderne husholdningsutstyr bruker mindre energi enn folk flest er klar over.

Det er en myte at moderne husholdningsutstyr bruker mye energi. Mye har endret seg. Les mer:

01.02.2018

 

Vi har fått ny kontoradresse:

Vi har flyttet til Kongens gate 60, 7011 Trondheim. (5. etg)

05.10.2017

 

Brannvinduer med svært gode U-verdi tilgjengelig på markedet. Les mer:

02.08.2017

 

Vi leter etter risiko-konstruksjoner i kjellere. Og vi finner flere av dem med varmekamera.

På 1980-tallet ble det begått mange alvorlige byggefeil i forbindelse med kjellere og sokkeletasjer i boliger over hele landet, nemlig Multi-murkonstruksjonen. Denne har kostet noen huseiere dyrt. Les mer i Enøkplan+

11.05.2017

 

Hvor mye koster en tetthetskontroll ?

Dette er et spørsmål vi av og til får. Og svaret er : Det kommer alt an på hva kontrollen innebærer. Les mer:

16.02.2017

 

Stor og omfattende tetthetskontroll på Møre

Å måle tetthet og lekkasjetall i store bygg etter NS EN ISO 9972:2015 krever kunnskap, kompetanse og ressurser.

15.02.2017

 

Rapport «bærekraftig oppgradering av borettslagsblokker» Ny utgave.

Enøkplan as tildelt tilskudd fra Husbanken for å utarbeide plan for "Bærekraftig oppgradering av borettslagsblokker»

28.09.2016

 

Framtida er her. Les ditt strømforbruk "live"

Om «smarte strøm målere» AMS

20.09.2016

 

Flere klagesaker på trekk fra vinduer i nye boliger

Enøkplan har hatt flere klagesaker på «Trekkproblemer» fra vinduer i nye boliger.

29.08.2016

 

1800-talls uisolert tømmerhus med parafinfyring endret til TEK-10 standard på Nedre Charlottenlund I Trondheim

Å kombinere eldre og moderne arkitektur kan være en krevende øvelse.

11.08.2016

 

Skal du støydempe huset må du også tenke varmeisolering og energi

Et vellykket støyisolert hus kan også være et vellykket varmeisolert hus, vel og merke dersom dette er planlagt. Mye er helt lik tenkemåte, men fagene akustikk og energi må koordineres.

29.06.2016

 

Hva koster en tetthetskontroll ?

Prisen på tetthetsmåling eller gjerne kalt "trykktest", kan variere alt fra kr.7000 eks. mva for en blokkleilighet  til kr 80 000 eks. mva eller mer for en omfattende kontroll av et stort og sammensatt næringsbygg. Det er viktig å være klar over at gjennomføring av en kvalifisert tetthetskontroll (NS 13829) (NS-EN ISO 9972:2015) krever godkjent måleutstutstyr og lang erfaring. Tetthetskontroll av en bolig utføres normalt ved bruk av en single Blower-doorvifte med tilhørende programvare, mens tetthetskontroll av større næringsbygg krever større vifteressurser som f. eks Blowerdoor flerbrukssystem. Tetthetsmåling av bolig kan være gjort på 2-4 timer, mens måling av et større næringsbygg kan pågå på dag og kveld i 2-3 dager og med påfølgende analyse og resultatdokumentasjon.  


Enkelte oppdragsgivere ber om kun resultatutskrift fra programvaren og uten rapport. Dette får man imidlertid ikke av oss.  Blower-door "single-vifte" over og Blower-door "flerbrukssystem" under.


Prosjekteksempler:


En bolig eller leilighet.

Tetthetskontroll av en enkelt bolig koster i utgangspunktet kr. 7000 eks mva og kr. 8750 inkl mva.


For flere boliger i samme område

som I et borettslag eller ved feltutbygging kan vi diskutere prisen. Priseksempel: kr 4500 eks mva pr måling for 3 rekkehusboliger i samme område.
Næringsbygg-eksempler:

Kontroll av vindsperre og dampsperre ved trykksetting. Såkalt "foreløpig kontroll i byggefase" av hele eller deler av bygget har en grunnpris på kr 15000 eks mva. Dette er ingen tetthetskontroll, men kun bruk av Blower-door systemet til trykksetting, normalt 50Pa undertrykk.  Prisen innbefatter også byggtermografi (vanligvis inntil 15 termogram av avvik med gjentagelser med kommentarer og bilder), dokumentasjon, rapportskriving osv.

Illustrasjonsfoto

 

Måling av kontorfløy i stort lagerbygg Trondheim (2016). med 2 målinger med flerbruksystem. Oppdraget omfattet forberedelser, bistand tettearbeid, gjennomgang sjekklister, opprigging, resultatdokumentasjon av lekkasjetall, rapport
Måling av kontor og lagerbygg i Møre og Romsdal (2017) Oppdraget omfattet 2 stk separate målinger, forberedelser,opprigging, bistand tettearbeid, gjennomgang sjekklister, resultatdokumentasjon av lekkasjetall inkludert rapport. Måling av Omsorgsenter og sykeheim i Møre og Romsdal med 5 stk målinger ved bruk av Blower-door flerbruksystem. Testen foregikk på dag og kveld over 2 dager. Oppdraget inkluderte forberedelser, bistand tettearbeid,opprigging, gjennomgang sjekklister, lokalisering og identifisering av uønskede luftlekkasjer, resultatdokumentasjon , rapport.

Måling av Industribygg på Stranda, Møre og Romsdal
Bygget hadde oppvarmet volum på 58000 m3 og målingen var utfordrende på grunn av skillevegger mellom eldre bygg og nytt bygg. Kontrollen pågikk over 3 dager inkludert mye forberedelser og tilrettelegging av et industribygg i drift.
 


Levert av