Enøkplan ønsker alle oppdragsgivere og forbindelser god sommer

04.07.2019

 

Trønderlåner oppgraderes til moderne standard

Enøkplan as får stadig henvendelser fra gårdbrukere som ønsker å isolere våningshuset på gården og vil ha råd. Løsningene er ofte et kompromiss mellom bygningsvern, bygningsfysikk, energiøkonomi og tilskuddskriterier. Les mer i Enøkplan+

21.02.2019

 

Få med deg Enova-tilskuddet når du pusser opp! Les mer i Enøkplan+

Oppgradering av bygningskroppen er en del av "Enovatilskuddet». Det betyr at du har du rett til å få tilbake penger for en "helhetlig oppgradering" og du behøver ikke søke før du setter i gang. Ta kontakt med oss om noe er uklart. Les mer om ordningen og våre nye tilbud på energirådgiver:

18.01.2019

 

Bygningsfysikkdag 2018

For fjortende året på rad arrangerer NTNU og SINTEF Byggforsk Norsk bygningsfysikkdag. Konferansen er et viktig treffpunkt for bærekraftig byggeskikk. Les mer i Enøkplan+

27.11.2018

 

Bruk av Isokalk på mur og teglvegger i Trondheim

Det er med stor interesse vi har fulgt påføring av «superisolerende» kalkmørtel på murvegg i Trondheim. Produktet består av kalk og «isogel», og er superisolerende, er reint og miljøvennlig , diffusjonsåpen og svært bestandig. Les mer i Enøkplan+

29.08.2018

 

En av Nordens mest energigjerrige boliger ligger i Midt-Norge, nærmere bestemt på Byåsen i Trondheim.

I Breisynvegen på Byåsen i Trondheim har Torbjørn og Inger Ertzaas oppført i særklasse et av byens best varmeisolerte boliger. Huset ble ferdigstillet høsten 2017 og er på totalt 325 m2 BRA inkludert et romslig garasjeanlegg med masse faciliteter. Etter snart et års prøvetid skamroser familien Ertzaas boligen. Les mer i Enøkplan+

28.06.2018

 

Egenprodusert solenergi på avd. Fosen. Les mer i Enøkplan+

Oppdatert 01 April 2019 17.September 2015 ble et «småskala» PV solenergianlegg satt i drift på vår forsøksstasjon på Fosen. Anlegget er på 1,5 kWp og består av 5 stk IBC polysol paneler, koplet opp over GRID-inverter og leverer timevis 220V overskuddskraft til nett. Her kan vi løpende følge med bl.a anleggets operative drift, produksjon , ydet effekt og annet. Anlegget er bakkemontert 45o sørvent, og forskyner både eget hus og nabolaget med solkraft. Les mer i Enøkplan+

23.04.2018

 

Enøkplan as trykktester store næringsbygg i Trondheim.

I pågående overgang til lavutslipp og fornybarsamfunnet, oppgraderer nå flere byggherrer sine energiattest på utleieeiendommer. Bedre energiattest gir som kjent mere attraktivt bygg, høyre salgsverdi og gir eier en bedre miljøprestasjon. I denne prosessen kan måling av virkelig lekkasjetall for bygget være svært utslagsgivende på energikarakteren. Caverion i Trondheim er spesialister på dette feltet og har benyttet Enøkplan as som samarbeidspartner til måling og kontroll. Les mer:

12.03.2018

 

Tette hus krever god ventilasjon

Når hus bygges godt varmeisolert og tett, er det ekstra viktig med frisk luft. Ved rehabilitering oppstår utfordringer. Les mer:

08.02.2018

 

Moderne husholdningsutstyr bruker mindre energi enn folk flest er klar over.

Det er en myte at moderne husholdningsutstyr bruker mye energi. Mye har endret seg. Les mer:

01.02.2018

 

Vi har fått ny kontoradresse:

Vi har flyttet til Kongens gate 60, 7011 Trondheim. (5. etg)

05.10.2017

 

Brannvinduer med svært gode U-verdi tilgjengelig på markedet. Les mer:

02.08.2017

 

Stopp luftlekkasjene i gamle trehus

Har du et trekkfult eldre trehus og vurderer rehabilitering og oppmaling? Les mer:

26.06.2017

 

Vi leter etter risiko-konstruksjoner i kjellere. Og vi finner flere av dem med varmekamera.

På 1980-tallet ble det begått mange alvorlige byggefeil i forbindelse med kjellere og sokkeletasjer i boliger over hele landet, nemlig Multi-murkonstruksjonen. Denne har kostet noen huseiere dyrt. Les mer i Enøkplan+

11.05.2017

 

Hvor mye koster en tetthetskontroll ?

Dette er et spørsmål vi av og til får. Og svaret er : Det kommer alt an på hva kontrollen innebærer. Les mer:

16.02.2017

 

Stor og omfattende tetthetskontroll på Møre

Å måle tetthet og lekkasjetall i store bygg etter NS EN ISO 9972:2015 krever kunnskap, kompetanse og ressurser.

15.02.2017

 

Rapport «bærekraftig oppgradering av borettslagsblokker» Ny utgave.

Enøkplan as tildelt tilskudd fra Husbanken for å utarbeide plan for "Bærekraftig oppgradering av borettslagsblokker»

28.09.2016

 

Framtida er her. Les ditt strømforbruk "live"

Om «smarte strøm målere» AMS

20.09.2016

 

Flere klagesaker på trekk fra vinduer i nye boliger

Enøkplan har hatt flere klagesaker på «Trekkproblemer» fra vinduer i nye boliger.

29.08.2016

 

1800-talls uisolert tømmerhus med parafinfyring endret til TEK-10 standard på Nedre Charlottenlund I Trondheim

Å kombinere eldre og moderne arkitektur kan være en krevende øvelse.

11.08.2016

 

Skal du støydempe huset må du også tenke varmeisolering og energi

Et vellykket støyisolert hus kan også være et vellykket varmeisolert hus, vel og merke dersom dette er planlagt. Mye er helt lik tenkemåte, men fagene akustikk og energi må koordineres.

29.06.2016

 

Hva koster en tetthetskontroll ?

Prisen på tetthetsmåling eller gjerne kalt "trykktest", kan variere alt fra kr.7000 eks. mva for en blokkleilighet  til kr 50 000 eks. mva eller mer for en omfattende kontroll av et stort næringsbygg . Det er viktig å være klar over at gjennomføring av en kvalifisert tetthetskontroll (NS 13829) (NS-EN ISO 9972:2015) krever godkjent måleutstutstyr og lang erfaring. Tetthetskontroll av en bolig utføres normalt ved bruk av en single Blower-doorvifte med tilhørende programvare, mens tetthetskontroll av større næringsbygg krever større vifteressurser som f. eks Blowerdoor flerbrukssystem. Tetthetsmåling av bolig kan være gjort på 2-4 timer, mens måling av et større næringsbygg kan pågå på dag og kveld i 2-3 dager. Spesielt krevende og utfordrende kan det være dersom oppdragsgivers ambisjoner er høye og resultatet ikke er som forventet. Kontorarbeid med dokumentasjon og rapportskriving kommer deretter og kan ta fra 4 timer til en hel dag og mere. Noen ber om en enkel resultatutskrift fra programvaren og uten rapport. Dette får man imidlertid ikke av oss.  En uavhengig kontroll kan vanligvis utføres raskt og rasjonelt.

Måling av større næringsbygg utføres enten ved bruk av byggets ventilasjonssystem, egen vifterigg eller Blower-door flerbrukssystem og egen programvare. Dette er kostbart måleutstyr som regelmessig gjennomgår kalibrering. Måleoperatør har faglig kompetanse og lang praksis innen faget.

Priseksempler

 

En bolig eller leilighet.

Tetthetskontroll av en enkelt bolig koster i utgangspunktet kr. 7000 eks mva og kr. 8750 inkl mva.


For flere boliger i samme område

som I et borettslag eller ved feltutbygging kan vi diskutere prisen. Priseksempel: kr 4500 eks mva pr måling for 3 rekkehusboliger i samme område.
Næringsbygg-eksempler:

Kontroll av vindsperre og dampsperre ved trykksetting. Såkalt "foreløpig kontroll i byggefase" av hele eller deler av bygget har en grunnpris på kr 15000 eks mva. Dette er ingen tetthetskontroll, men kun bruk av Blower-door systemet til trykksetting, normalt 50Pa undertrykk.  Prisen innbefatter også byggtermografi (vanligvis inntil 15 termogram av avvik med gjentagelser med kommentarer og bilder), dokumentasjon, rapportskriving osv.

Illustrasjonsfoto

 

Måling av kontorfløy i stort lagerbygg Trondheim, kr 35 000 eks mva. med 2 målinger med flerbruksystem. Prisen inkluderer forberedelser, bistand tettearbeid, gjennomgang sjekklister, opprigging, resultatdokumentasjon av lekkasjetall, rapport


Måling av kontor og lagerbygg i Møre og Romsdal med 2 stk målinger med flerbruksystem, kr 35 000 eks mva. Prisen inkluderer forberedelser,opprigging, bistand tettearbeid, gjennomgang sjekklister og med inntil 2 stk målinger med Blower-door flerbrukssystem, resultatdokumentasjon av lekkasjetall inkludert rapport. Kostnader for reise opphold og diett tilkommer.


Måling av Omsorgsenter og sykeheim i Møre og Romsdal med 5 stk målinger ved bruk av Blower-door flerbruksystem. kr. 45 000 eks mva. Testen foregikk på dag og kveld over 2 dager. Prisen inkluderer forberedelser, bistand tettearbeid,opprigging, gjennomgang sjekklister, lokalisering og identifisering av luftlekkasjer, resultatdokumentasjon av lekkasjetall, rapport. Utgifter til reise diett og losji tilkommer.


Generelt om tetthetsmålinger:
Priseksemplene innbefatter i utgangspunktet ikke byggtermografi. Som en kostnadsfri tilleggsytelse, har vi alltid med termografikamera og bruker dette uoppfordret når det er misstanke om avvik. Dersom oppdragsgiver ønsker termogrammer som dokumentasjon, tar vi betalt for denne tjenesten som utføres etter egen standard NS EN 13187. Kontrollene er basert på våre vilkår for gjennomføring i vår egen sjekkliste som sendes byggeplass i forkant av kontrollen.
Se også vår prisoversikt under fanen "Tjenester" her på vår nettside.

 


Levert av